Ev sahibi kira sözleşmesini ne zaman feshedilebilir?

Ev sahibi kira sözleşmesini ne zaman feshedilebilir?Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında kiracının tahliyesini kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...


Takvim gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugünkü yazısında kiracının tahliyesini kaleme aldı. İşte İmal'in o yazısı...

YEĞEN TAHLİYESİ OLUR MU?

Kiramı düzenli ödüyorum ve her yıl anlaştığımız gibi artışları da yapıyorum. Ev sahibim, evlenecek olan yeğenini bahane ederek bizi tahliye etmek istiyor. Dava açsa kazanabilir mi?

Ev sahibi kira sözleşmesini ne zaman feshedilebilir?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350. maddesi 'kiraya veren, kira sözleşmesini; kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir' şeklindedir. Yani kiraya verenin kendisinin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması halinde kira sözleşmesinin feshedilebileceği öngörülmüştür. Kiralayan bu talebini açacağı bir tahliye davasında mahkemeye sunacak ve gereksiniminin gerçekten haklı ve gerçekçi olduğunu ispatlamaya çalışacaktır.

Kiraya verenin yeğeni kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu bir kişi değilse, 350. maddede sayılan kişilerden olmadığından, yeğenin gerçekten konut gereksinimi olduğu ispatlansa dahi dava bu nedenle kabul edilmeyecek ve tahliye mümkün olamayacaktır..

 

Kiracılar dikkat! Haklarınızı biliyor musunuz?