Eva Gayrimenkul Periskop'un 82'nci sayısını yayınladı!

Eva Gayrimenkul Periskop'un 82'nci sayısını yayınladı!EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık tarafından her ay yayınlanan "PERİSKOP ANALİZ" yayınının 82'nci sayısı yayınlandı...


EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık tarafından her ay hazırlanan "PERİSKOP ANALİZ" yayınının 82'nci sayısı yayınlandı.

2020 yılı Ağustos ayında gerçekleşen konut satışlarına baktığımızda 170.408 adet konutun satılmış olduğunu
görüyoruz. 2019 yılının Ağustos ayında gerçekleşen 110.538 dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık yüzde 54,2 oranında artış yaşandı. 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle ise 1.024.534 adet konut satıldı. İki yılı kıyasladığımızda bu yıl 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 42,6 oranında artış yaşandı.

İstanbul,  İzmir  ve  Ankara  özelinde bakacak olursak; 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle kümüle konut satışlarının, 2019 yılı aynı dönemine kıyasla İstanbul’da yaklaşık yüzde 41,1, İzmir’de yüzde 62,5, Ankara’da ise yüzde 63,9 oranında yükseldiği görülmektedir.

2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle toplam ipotekli konut satışları 2019 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 263,7 oranında artış gösterdi. 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı yüzde 46,2 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran yüzde 18,1 civarındaydı.

2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle gerçekleşen kümüle ilk el konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 oranında artarak 317.832 adet açıklandı. Ağustos ayı sonu itibariyle toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının oranı yüzde 31,0 civarında seyretti. 2019 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 39,8 oranındaydı.

2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 24,7 oranında azalarak 20.896 adet açıklandı. 2020 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle yabancıya satılan kümüle konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 2,0 oranındadır. 2019 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 3,9’idi.

MERKEZ BANKASI KONUT FİYAT ENDEKSİ

2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25,8, reel olarak ise yüzde 12,6 oranında artmıştır. Üç büyük ilin konut yat endekslerindeki
gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 22,5, 25,3 ve 28,6 oranlarında artış göstermiştir.

KONUT KREDİLERİNDEKİ DEĞİŞİM

2020 yılı Ağustos Ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde 51,5 artış göstermiş durumda. Geçen yılın aynı döneminde bir önceki yıla göre yüzde 8,6 küçülen konut kredilerinde bu yıl yüzde 51,5 oranında artış yaşandı.

TAKİPTEKİ KREDİLERDEKİ DEĞİŞİM

2020 yılı Ağustos Ayı’nda konut kredileri içinde, takipteki konut kredi miktarı sadece yüzde 0,39 seviyelerindedir. Bu rakam 2019 Ağustos Ayı’nda yüzde 0,73’idi. Takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir göstergedir.

KULLANICI İÇİN KONUT KREDİSİNDEKİ MALİYETLER

Eylül Ayı’nda 10 yıllık vadede kredi maliyetleri aylık yüzde 1,19 ile yüzde 1,80 arasında değişmektedir. Bankalar
arasında farklılık göstermekle birlikte, 100 bin TL kredi için aylık ödemeler 10 yıllık vadede 1.570 TL, 5 yıllık vadede 2.341 TL civarında seyretmektedir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi
sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki
aya göre yüzde 3,2 oranında arttı; Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu.

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE YÜZDE BİLEŞİK)

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,47 artış gerçekleşti.

Eva Gayrimenkul Periskop'un 81'inci sayısını yayınladı!