Eva Gayrimenkul Periskop'un 87'nci sayısını yayınladı!

Eva Gayrimenkul Periskop'un 87'nci sayısını yayınladı!EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık tarafından her ay yayınlanan "PERİSKOP ANALİZ" yayınının 87'nci sayısı yayınlandı...


EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık tarafından her ay hazırlanan "PERİSKOP ANALİZ" yayınının 87'nci sayısı yayınlandı.

KONUT SATIŞLARI 

2021 yılı Ocak ayındagerçekleşen konut satışlarınabaktığımızda 70.587 adet konutun satılmış olduğunu görüyoruz. 2020 yılının Ocak ayında gerçekleşen 113.615 dolayındaki satış adedine kıyasla yaklaşık yüzde 37,9 oranında düşüş yaşandı.

İstanbul,  İzmir  ve  Ankara  özelinde bakacak olursak; 2021 Ocak ayında konut satışlarının, 2020 yılı aynı dönemine nazaran İstanbul’da yaklaşık yüzde  35,7 oranında, İzmir’de yüzde 43,7, Ankara’da ise yüzde 44,7 oranında düştüğü görülmektedir. 

 Eva Gayrimenkul Periskop

2021 yılı Ocak ayı itibariyle gerçekleşen toplam ipotekli konut satışları 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışlarına kıyasla yaklaşık yüzde 74,6 oranında düşüş gösterdi. 2021 yılı Ocak ayında gerçekleşen konut satışlarının içinde ipotekli satışların oranı yüzde 15,2 mertebelerinde bir önceki yılda bu oran yüzde 37,2 civarındaydı.

2021 yılı Ocak ayında gerçekleşen kümüle ilk el konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde  38,2 oranında düşerek 22.268 adet açıklandı. Ocak ayı itibariyle toplam konut satışları içinde ilk el satışların oranı yüzde 31,5 civarında seyretti. 2020 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 31,7 oranındaydı.


2021 yılı Ocak ayında yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlar yüzde 31,5 oranında azalarak 2 bin675 adet açıklandı. 2021 yılı Ocak ayında yabancılara satılan konut adedinin toplam satışlar içindeki oranı yüzde 3,8 oranındadır. 2020 yılı aynı döneminde bu oran yüzde 3,4’idi. 

MERKEZ BANKASI KONUT FİYAT ENDEKSİ 

2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 30,3, reel olarak ise yüzde 13,7 oranında artmıştır. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,9, 30,2 ve 29,4 oranlarında artış göstermiştir.

Eva Gayrimenkul Periskop

KONUT KREDİSİNDEKİ DEĞİŞİM 

2021 yılı Ocak Ayı itibariyle son bir yıllık süreçte, konut kredisi kümülatif değişimi yüzde  36,5 artış göstermiş durumda. Geçen yılın aynı döneminde bir önceki yıla göre yüzde 9,2 büyüyen konut kredilerinde bu yıl yüzde 36,5 oranında artış yaşandı. 

TAKİPTEKİ KREDİLERDEKİ DEĞİŞİM 

2021 yılı Ocak Ayı’nda konut kredileri içinde, takipteki konut kredi miktarı sadece yüzde 0,32 seviyelerindedir. Bu rakam 2020 Ocak Ayı’nda yüzde 0,61’idi. Takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümemesi Türkiye için olumlu bir göstergedir. 

KULLANICI İÇİN KONUT KREDİSİNDE MALİYETLER 

Mart Ayı’nda 10 yıllık vadede kredi maliyetleri aylık yüzde 1,32 ile yüzde 1,90 arasında değişmektedir. Bankalar arasında farklılık göstermekle birlikte, 100 bin TL kredi için aylık ödemeler 10 yıllık vadede 1.665 TL, 5 yıllık vadede 2 bin423 TL civarında seyretmektedir.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında arttı; Ocak ayında 83,3 olan endeks, Şubat ayında 84,5 oldu.

Eva Gayrimenkul Periskop

TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ 

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki ayagöre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

 

Eva Gayrimenkul Periskop'un 86'ncı sayısını yayınladı!