31 / 03 / 2023

Evde haczedilemeyen mallar nelerdir?

Evde haczedilemeyen mallar nelerdir?

Haciz alacaklının başvurusu üzerine borcun tahsilinin devletin icra dairesince borçlulardan alınması oluyor. Ancak bazı mallar haczedilemiyor. Peki, evde haczedilemeyen mallar nelerdir?Haciz, devletin, bir kimseye ait bir alacağı veya bir kamu alacağını tahsil etmek amacıyla, borçlunun maddi değeri olan bazı mallarına el koyması ve bazı durumlarda borçlunun bu mallarda tasarruf yetkisini kısıtlaması işlemi oluyor. 

Evde haczedilemeyen mallar nelerdir?

İcra ve İflas Kanunu gereğince ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı, haciz konmasını isteyebiliyor. Ancak, alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden, bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabilir.

Sorgulama sonunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, varsa borçlunun mal, hak veya alacağının mahiyeti ve detayı hakkında bilgi verir ve bu durumda sistem üzerinden de haciz talep edilebilir. Ancak bazı malların haczi mümkün olmuyor. Peki, evde haczedilemeyen mallar nelerdir?
Geri Dön