Eve haciz gelmesi 2013!

Eve haciz gelmesi 2013! Eve haciz gelmesi 2013!

Alacaklıya olan borcun ödenmemesi durumunda, alacaklı icra memuru ile borçlunun evine gidiyor. Eve haciz gelmesi 2013 ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...Eve haciz gelmesi 2013!

Borçlu bir kimsenin, borcunu alacaklıya ödememesi halinde "Eve haciz gelmesi" söz konusu olabiliyor. Çünkü alacaklı borçlu kimse ile arasına icra memurunu da katarak, borcun tahsilini talep ediyor. Bu durumda icra memuru ile alacaklı borçlu kimsenin evine haciz işlemi için gidiyor. 


Haciz işlemi, borçlu kimsenin evinde bulunan menkul mallar üzerinde uygulanabilirken, varsa gayrimenkulleri üzerine de uygulanabiliyor. Malların rayiç bedelleri belirlenerek, söz konusu borcun belirtilen süre zarfı içinde ödenmemesi halinde satışa sunuluyor. Yapılan satış işleminden elde edilen gelir ile alacaklıya olan borç kapatılıyor.


Eve haciz gelmesi 2013..

Borcunuzdan dolayı evinize haciz geldiğini farz edelim. İcra memuru hangi mallarınıza el koyabilir, hangi mallarınıza el koyamaz?


Hangi mallar haczedilemez?

*Borçlunun yatak odası,

*Borçlunun beyaz eşya dışındaki mutfak eşyaları,

*Borçlunun şahsına ait evi uyuşmazlık nedeni olmaması halinde haczedilemez.


Yukarıda belirtilen malların haricindeki tüm menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde haciz işlemi uygulanabiliyor.


Yediemin kimdir?

Haczedilen malların satışı talep ediline kadar, alacaklıya ya da vekiline verilmiyor. Hacizli mallar yed-i emin olarak tabir edilen; resmi kayıtların tutulduğu depo sahiplerinin gözetimi altında muhafaza ediliyor. 


Eğer haczedilen menkul malın satışı bir yıl; gayrimenkuller için ise iki yıl içinde gerçekleşmezse yine haciz kanuna göre kendiliğinden düşmüş sayılıyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com