Evini satan mülk sahibi kombiyi söktürebilir mi?

Evini satan mülk sahibi kombiyi söktürebilir mi?

Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper bugünkü köşesinde evini satan eski mülk sahibinin kombiyi götürüp götüremeyeceğini kaleme aldı.Posta Gazetesi köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü köşesinde evini satan eski mülk sahibinin kombiyi götürüp götüremeyeceğini yazdı. Tamer Heper'e bir okuyucusu, "Apartmanımız 18 daireli ve kat malikleri toplantısı yapmamız gerekiyor. Ancak kat malikleri salgın korkusu ile kapalı bir alanda toplanmayı istemiyor. Acaba belgeleri örneğin denetçi raporunu yazı ile kat maliklerine ulaştırsak ve yine yazı ile görüşlerini istesek, bu toplantı yerine geçer mi?" sorusunu yöneltti. 

Evini satan mülk sahibi kombiyi söktürebilir mi?

İşte Tamer Heper'in yanıtı...

*****

Konu öyle bir konu ki çok tartışılmış, muhtelif fikirler ortaya atılmıştır. Bir kısım hukukçu kombinin dairenin tamamlayıcı parçası olmadığını, dolayısı ile eski malik tarafından sökülüp götürülebilineceğini ileri sürmüş bir kısım hukukçu ise kombinin mütemmim cüz, yani tamamlayıcı parça olduğunu daire ile birlikte satılacağını kabul etmiştir. Her iki görüş de tartışılabilir ancak bunlara karşı hukuki dayanağı olan birinin geçerli kabul edilmesi gerekir ki bunu da Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi’nin bir kararında görmekteyim. Uzun kararın konuyla ilgili bir cümlesinde şöyle deniyor: “Sanığın; müdahile satıp, üç ay sonra teslim ettiği apartman dairesinin mütemmim cüzü olan kombi...” Yani Yargıtay’ın görüşü tamamlayıcı parça olduğu yönünde. O halde de daire ile birlikte alınıp satılır.

Evini satan mülk sahibi kombiyi söktürebilir mi?

*****

Yeni malik daire ile birlikte kombiyi de almıştır, eski malik alıp götüremez. Elbette bir istisnası olabilir. Bu istisna da şudur; diyelim ki satış için bir sözleşme yapıldı ve sözleşmeye kombinin eski malik tarafından alınıp götürüleceği kabul edildi. Bu durumda elbette tartışılacak bir husus kalmamıştır. Şayet böyle bir sözleşme söz konusu değil ise eski malik nasıl ki daireye ait radyatörleri söküp götüremeyecekse, nasıl ki kapıları alıp gidemeyecekse, kombiyi de götüremeyecektir. Götürmesi durumunda tazminat istemek gibi haklar söz konusu olabilecektir.

Kat malikleri kurulu toplantısı pandemide nasıl yapılır?

Kira sözleşmesi 10 yıllık olan kiracı tahliye edilebilir mi?