Faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira alınmayacak! 

Faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira alınmayacak!  Faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira alınmayacak! 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı. Genelgede, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira alınmayacağı ve bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılacağı belirtildi...Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle ilgili yeni tedbirleri içeren genelge hazırlandı ve 81 il valiliğine gönderildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan genelgede, koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek hedefiyle devletin tüm kurumlarıyla önlemler almayı sürdürdüğü ifade edildi. 

Bu çerçevede, 11 maddelik bir genelgenin 81 il valiliğine gönderildiği ve sonrasında İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı yerlerin faaliyetlerinin 16 Mart 2020 tarihi itibariyle geçici bir süreliğine durdurulduğu hatırlatılan genelgede, "İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan iş yerlerinin yanı sıra koronavirüs tehlikesi nedeniyle bazı iş yerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Genelgede, bu kapsamda alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

"İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;

Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri kullanılamayacağından, faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması, geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi hususları uygun görülmüştür."

İzmir'deki esnaftan 3 ay kira alınmayacak! 

Hüseyin Altaş: AVM’ler kapalı olduğu sürece kira almayacağız!