Gayrimenkul al-sat yapanlar dikkat!

Gayrimenkul al-sat yapanlar dikkat! Gayrimenkul al-sat yapanlar dikkat!

KDV kanununda yapılan değişiklikle 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin KDV matrahı belirlenirken özel matrah şekilleri kapsamına alındı. Uygulamanın esasları 6 maddede tüm detaylarıyla...

KDV kanununun 23/f md. yapılan değişiklikle 01.06.2018 tarihinden itibaren taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin KDV matrahı belirlenirken özel matrah şekilleri kapsamına alınmıştır. 

Bu uygulamanın esaslarını 6 madde halinde ele alacağız.

1. KDV’de bu vergileme uygulamasından kimler yararlanacak?

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik kapsamında “yetki belgesi” alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar faydalanabilir. 

2. Taşınmaz  ticareti yapmasına rağmen bugüne kadar  yetki belgesi olmayanlar ne yapacak ?   

Yetki belgesi almamış esnaf sanatkar ve tacirler, taşınmaz ticaret hakkında yönetmeliğe göre yetki belgesi alması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere (5 aralık 2019 tarihine kadar) yetki belgesi olmaksızın özel matrah şeklini uygulayabilirler. 

3. Taşınmazın cinsi ve niteliğinin nasıl olması gerekiyor ? 

Taşınmaz tanımı; arazi, arsa, tarla, bahçe, büro ,daire, işyeri, rezidans, dükkan vb. unsurlarını kapsar. Ayrıca satın alınan taşınmazın, vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satışının yapılması gerekir (boya, tamirat, tadilat, yenileme vb. esaslı değişiklik değildir.) 

4. Ticaret şirketleri veya KDV mükelleflerinden alınan taşınmaz satışlarında özel matrah şekli uygulanır mı ?

Bu usulden yararlanmak için KDV mükellefi olmayanlardan taşınmaz alımında özel matrah şekli uygulanır.

Ticaret şirketleri ve KDV mükelleflerinden taşınmaz alımı gerçekleştirilmesi halinde bu mükelleflerin KDV hesaplayarak fatura kesmeleri gerekmektedir.

5. KDV ’de özel matrah şekli nedir, nasıl uygulanır örnekle açıklar mısınız? 

Taşınmaz ticaret yapan mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan alınacak taşınmazların satışı halinde; Matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. 

6. Düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasında fark üzerinden KDV hesaplanır. 

ÖRNEK: Taşınmaz alım satım işi yapan (X) gayrimenkul danışmanlık Ltd. Şti. ; KDV mükellefi olmayan Ahmet Bey’den 400.000 TL’ye satın almış olduğu iş yerinin boyasını ve elektrik tesisatını yenileyerek, 500.000 TL’ye satmıştır.

İş yerinin boyası ve elektrik tesisatının yenilenmesi, işyerinin vasfında esaslı bir değişiklik oluşturulmadığından (X) gayrimenkul danışmanlık Ltd. Şti. tarafından iş yeri satışı ile ilgili teslimde özel matrah şekli uygulanacaktır. 
         
Satış bedeli (KDV hariç)    500.000 TL
Alış bedeli                          400.000 TL
KDV matrahı                     100.000 TL 

30.06.2019 tarihine kadar iş yerine ait KDV oranı %8 olduğundan (01.07.2019 ‘dan itibaren kanuni oran %18)       100.000 x %8 = ödenecek KDV 8.000 TL
   
Vergi Uzmanı 
Mustafa Bey
Kurtulus Partners


Yazara vergi@kurtuluspartners.com adresinden ulaşabilirsiniz.                


5 başlıkta taşınmazların satış kazancında vergi indirimi!