06 / 07 / 2022

Gebze'de 30.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gebze'de 30.7 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Gebze İcra Dairesi, Gebze Balçık Mahallesi'nde yer alan fabrikayı 30 milyon 770 bin TL bedelle satışa çıkardı.Gebze İcra Dairesi, Gebze Balçık Mahallesi'nde yer alan fabrikayı satışa çıkardı. Fabrikanın satış bedeli 30 milyon 770 bin TL olarak belirlendi.

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ
2019/10740 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1 Ada, 54 Parsel, BALÇIK Mahalle, Karagöllü Mevkii, İÇİNDE SU DEPOSU, BEKÇİ KULUBESİ, İDARİ BİNA VE FABRİKA OLAN ARSA vasıflı taşınmaz. Satışa konu taşınmaz Bilirkişi raporuna göre; Gebze İlçesi, Balçık Mahallesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde, 400. Sokak ile Pelitli Yolu Caddesine cepheli, dış kapı numarası 414 olan adreste, etrafı duvar ve tel kafes ile çevrili, girişinde güvenlik binası bulunan, fabrika binası, idari bina ve müştemilat yapılarından ibaret bir sanayi tesisidir. Ancak tesiste faaliyet yoktur.
İdari Bina:
Altı katlı, betonarme karkas inşaat tarzında, üretim holüne bitişik olup, 2.ci Bodrum kat, 1 ci bodrum kat, Zemin kat ve 2 normal kattan oluşup, toplam inşaat alanı1.827,00 m² olup, 16-20yaş grubunda (yıpranma payı % 20) bir yapıdır. 2 ci Bodrum katında Elektrik odası, Soyunma odaları, Yemek hane, Kalorifer dairesi, Mescit ve Banyo-Tuvalet vardır. 1 ci Bodrum katında Teknik ofis, Laboratuar, Revir, mutfakve Lavabo-Tuvalet bulunmaktadır. Zemin katında, müracaat, Ofis odaları ve tuvalet bulunmaktadır.1 kat Ofis ve toplantı odaları,Yönetici odası ve tuvalet bulunmaktadır. 2 kat Muhasebe, yönetici odaları ve tuvalet bulunmaktadır. Binanın ortak kullanım alanları granit kaplama, duvarları plastik boyalı, dış pencereler alüminyum doğrama, iç kapılar ahşap esaslıdır. ‘olup, 16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) bir yapıdır. Binanın yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşıkbirim Maliyetlerine göre IV. Sınıf A Grubu yapılar sınıfına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Fabrika Binası:
İki katlı, betonarme karkas inşaat tarzında olup Bodrum katı betonarme, Üst katı beton kolon üzeri çelik konstrüksiyon makaslar üzeri sandviç panel kaplı, 16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) bir yapıdır.Bodrum katında kaynakve boya bölümü, üst katında Karoser imalatı bölümü vardır.Bodrum ve zemin kat zeminleri vakumlu beton şap, bodrum kat duvarları plastik boyalı olup, zemin katın duvarları kısmen betonarme perde, kısmen sac panel kaplıdır. Fabrika binasının bodrum katı : 2,264,00 m², zemin katı : 2.902,00 m² ‘olup, toplam inşaat alanı5.166,00 m² ‘dir.
Binanın yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık birim Maliyetlerine göre IV. Sınıf A Grubu yapı türüne uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Bekçi Kulübesi:
Tek katlı, 22,00 m² ‘taban alanlı, betonarme karkas inşaat tarzında,16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) bir yapıdır. Binanın yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık birim Maliyetlerine göre II. Sınıf C Grubu yapı türüne uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Trafo Binası:
Tek katlı,43,00 m² ‘taban alanlı, betonarme karkas inşaat tarzında, 16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) bir yapıdır. Yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık birim Maliyetlerine göre II. Sınıf B Grubu yapı türüne uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Su Deposu:
Yer altına inşa edilmiş olup,20,00 m² ‘taban alanlı, betonarme inşaat tarzında, 16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) bir yapıdır. Yapısal özellikleri dikkate alındığında, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık birim Maliyetlerine göre II. Sınıf A Grubu yapı türüne uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Saha Kaplaması:
Binalar dışında kalan yaklaşık : 5000,00 m2 ‘lik açık alan kilitli parke taşı ile kaplanmış, bu imalat 16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) ‘olup, Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık birim Maliyetlerine göre I. Sınıf A Grubu yapı türüne uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Bahçe İhata Duvarları:
Tesisin 3 cephesi, ortalama yüksekliği 2,00 m ‘ebatlarında taş üzeri tuğla kaplama duvarve üzeri demir korkuluk ile çevrilidir. Duvarın toplam boyu 260,00 m’olup, 16-20 yıllık (yıpranma payı % 20) bir yapıdır. Çevre Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık birim Maliyetlerine göre I. Sınıf A Grubu yapı türüne uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Gebze de 30.7 milyon TL ye icradan satılık fabrika!

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI:
İhaleye iştirak edeceklerin GEBZE ORGANİZESANAYİ BÖLGESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ PROTOKOLÜ'nde öngörülen nitelik ve koşulları taşıması gerekmekte olup ihaleye iştirak edecek katılımcılar, bu nitelik ve koşullara sahip olarak, bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.
İhaleye katılımdan önce OSB Müdürlüğünden ihaleye katılım şartlarına haiz olunduğuna dair belge temin edilerek (4562 SK 18.md.) en geç ihale esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
OSB Ana Sözleşmesinin 54.maddesine göre; OSB'de Tehlikeli, tehlikesiz tüm ‘Geri Dönüşüm Faaliyetleri’ veGOSB alanı içinde kurulamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve aşığıda listelenen;
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;1) Ham petrol rafinerileri, 2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri 3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeriradyoaktif atık tesisleri, 7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 9) İhtisasOSB’ninkendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarında faaliyet gösteren tesisler,
b) Karma OSB'lerde; 1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5)Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler, 7) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenleri kırma ve öğütme tesisleri. 8)Katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara dopalanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbive tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler, 9)(DEĞİŞİKRG-16/04/2020-31101) Sanayi parselleri ile hizmet destek alanlarında katılımcıların kendi ihtiyacı için kurulanlar hariç, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı eletrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz.
Bu şartlara haiz olan katılımcı ihaleyi kazandığı takdirde dosyamız içinde bulunan 10/03/2021 tarihli ve EVR21378 sayılıGOSB yazısı ve eklerinde belirtilen husular ile 4562 sayılı OSB Kanun ve Uygulama Yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
Yüzölçümü : 8.294 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Gebze, Balçık Mahallesi, 1 ada, 54 parsel, 1/25000 ölçekli Rev. Nazım İmar Planında, kısmen yol ve Organize Sanayi Bölgesi alanında, İmar Planına göre, Sanayi alanında kalmakta olup, KAKS: 0,80 dir.
Kıymeti : 30.770.340,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydı örneği gibidir.
1. Satış Günü : 07/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 06/07/2021 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok 116 nolu Mezat Salonu Gebze KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/10740 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2021 * İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. DİKKAT: İhale Katılımcıları ve Muhtemel Alıcıları tüm açıklamaları, şerh-irtifak-beyanlar hanesindeki bilgileri ve neticelerini baştan kabul etmiş sayılırlar.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.