05 / 07 / 2022

Gebze'de 53.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Gebze'de 53.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika ve arsası!

T.C. Gebze İcra Dairesi, Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallimköy Mahallesi'nde yer alan fabrika ve arsasını 53 milyon 930 bin 580 TL'ye satıyor...T.C. Gebze İcra Dairesi tarafından, Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Muallimköy Mahallesi'nde yer alan fabrika ve arsası 53 milyon 930 bin 580 TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 6 Aralık günü saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İlan metni:

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ 2020/35567 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, 419 Ada, 11 Parsel, MUALLİM Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, betonarme fabrika binası ve depo ve arsası. Kıymet takdirine esas 419 ada 11 parsel nolu taşınmaz; Kocaeli İli Gebze İlçesi Muallimköy Mahallesi 4141 Sokak dış kapı no:7 posta adresli yerde bulunmaktadır. 419 ada 15 parselle komşu parseldir. Açık tarifi ise; Muallim Köyü Merkez Caddesi olarak bilinen Gediz Caddesine girilerek yaklaşık 300 metre güneydoğu istikametinde devam edilir. Değerlendirme konusu taşınmaz sağ kolda 7 dış kapı nolu 419 ada 11 parseldir. Parselin bulunduğu bölge sanayi imarlı olup çevresinde çeşitli sanayi işletmeleri bulunmaktadır. E-5 karayoluna yakınlığı ulaşım için kolaylık sağlamaktadır. Parsele ulaşım hem TEM Otoyolu hem de E-5 karayolu ile sağlanabilmektedir. Her iki ulaşım aksı Gebze yerleşimini çevre sanayi ve yerleşim bölgeleri ile İstanbul merkezine bağlamaktadır. Hızla gelişim gösteren bu çevreye Gebze, İstanbul ve Kocaeli'den talep artmaktadır. Söz konusu parselin yakın çevresinde küçük ve büyük çaplı sanayi kuruluşlarının yer alması gayrimenkulün değerini olumlu yönde etkilemektedir. Kıymet takdirine esas taşınmazın vasfı "ARSA" olup 419 ada 11 numaralı parsel 41.932,42 m² yüzölçümüne sahip, düzgün geometrik yapıda olmadığı, hafif eğimli arazi alanı üzerinde konumlanmaktadır. Atölye binası : Bodrum+ zemin kattan betonarme tarzda inşaa edilmiş projesine uygun yapı bulunmaktadır. Bodrum kat 320,00 m² alanlı + zemin kat 778 m² alanlı olup toplamda 1098 m² alanlıdır. Bekçi Kulübesi: Zemin kattan oluşan betonarme inşa edilmiş, 20,00 m² alanlı olup projesine uygun inşa edilmiştir. İdari Bina: 2 bodrum+ zemin kattan betonarme tarzda inşa edilmiş olup herhangi bir ruhsatı ve projesi bulunmamaktadır. Taşınmaz 2. bodrum katta 495,00 m² + 1. bodrum katta 495,00 m² + zemin katta 1550,00 m² inşaat alanlı olup kullanılmaktadır. Taşınmaz toplamda 1540,00 m² inşaat alanlıdır. Atölye binası 2 B grubu, bekçi kulübesi 2 B grubu, İdari bina 3 A yapı türüne uygundur.
İmar Durumu :Dilovası Organize İmar Müdürlüğünden alınan bilgide taşınmazın konumlu olduğu parsel sanayi alanı içerisinde Emsal: 0,70 Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahiptir. Dilovası Organize sınırlarındadır.
Kıymeti : 48.799.184,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler/Beyanlar : 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre belirtme Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 14/10/2010 - 3637 S.Y
Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. Kişilere devrinde osb den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
1. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok 116 No'lu mezat salon Gebze/KOCAELİ

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gebze İlçe, 419 Ada, 15 Parsel, MUALLİM Mahalle/Köyde kayıtlı, tam hisseli, arsa vasıflı taşınmaz. Kıymet takdirine esas 419 ada 15 parselin kapı nosu bulunmamaktadır. 419 ada 11 parsele komşu olduğu görülmektedir. Muallim köyü Merkez Caddesi olarak bilinen Gediz Caddesine girilerek yaklaşık 300,00 metre güneydoğu istikametinde devam edilir. Bu cadde devamında kavşaktan sağa dönülür. Konu taşınmaz bu yol üzerinde 419 ada 15 parsel üzerinde yer almaktadır. Parselin bulunduğu bölge sanayi imarlı olup çevresinde çeşitli sanayi işletmeleri bulunmaktadır. E-5 karayoluna yakınlığı ulaşım için kolaylık sağlamaktadır. Parsellere ulaşım hem TEM Otoyolu hem de E-5 karayolu ile sağlanabilmektedir. Her iki ulaşım aksı Gebze yerleşimini ve çevre sanayi ve yerleşim bölgeleriile İstanbul merkezine bağlamaktadır. Hızla gelişim gösteren bu çevreye Gebze, İstanbul ve Kocaeli'den talep artmaktadır. Söz konusu parselin yakın çevresinde küçük ve büyük çaplı sanayi kuruluşlarının yer alması gayrimenkulün değerini olumlu yönde etkilemektedir. Kıymet takdirine konu taşınmazın vasfı "ARSA" olup 419 ada 15 numaralı parsel 3595,79 m² yüzölçümüne sahip, dikdörtgen geometrik yapıda, hafif eğimli bir arazi alanı üzerinde konumlanmaktadır. Taşınmaz güney yönünde imar yoluna, diğer yönlerde ise komşu parsellere cephelidir. Doğal zemine sahip olan taşınmazın yerinde sınırlarını belirleyici bir unsur bulunmamaktadır. Taşınmazın üzeri doğal bitki örtüsü kaplıdır. Prefabrik yapı: Zemin kattan prefabrik tarzda inşaa edilmiş yapı bulunmaktadır. Toplamda 103,50 m² alanlıdır. Prefabrik yapı 2 B yapı türündendir.
İmar Durumu : Dilovası Organize İmar Müdürlüğünden alınan bilgide taşınmazın konumlu olduğu parsel sanayi alanı içerisinde Emsal : 0,70 Hmax: Serbest yapılaşma koşullarına sahiptir. Dilovası Organize içindedir.
Kıymeti : 5.131.396,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre belirtme Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 14/10/2010 - 3637 S.Y
Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına taşınmazın icra yoluyla satışı dahil 3. Kişilere devrinde osb den uygunluk görüşü alınması zorunludur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
1. Satış Günü : 06/12/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 04/01/2022 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok 116 No'lu mezat salon Gebze/KOCAELİ

HER İKİ TAŞINMAZ İÇİN İHALEYE KATILIM ŞARTLARI:
Bahse konu taşınmazları alacak kurum/kuruluşun 4562 Sayılı OSB Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmesi, bahse konu parselde gerçekleştirilecek faaliyetin 02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler kapsamında yer almaması koşulu ile katılımcıların bahse konu taşınmazı almasında bir sakınca bulunmamaktadır.
Org. San. Böl. Yön. 58. Madde (6): OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
Org. San. Böl. Yön. 61. Madde (5): OSB’ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.
Org. San. Böl. Yön. 61. Madde (6):Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç 2 yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır. Taşınmazın kredi alacaklısı tarafından alacağa mahsuben iktisap edilmesi durumunda ilgili bankanın OSB Kanunu'ndan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmesi ve en geç 2 yıl içerisinde satması veya OSB Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermesi gerekmektedir.
02.02.2019 tarihli ve 30674 Sayılı OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 54. Maddesinde belirtilen kurulamayacak tesisler ile,
1) Ham petrol rafinerileri, 2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri 3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeriradyoaktif atık tesisleri, 7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 9) İhtisasOSB’ninkendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerji üreten tesisler hariç olmak üzere İhtisas OSB lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarında faaliyet gösteren tesisler, 10) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 11) Petrokimya kompleksleri, 12) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve tozs kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 13) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 14) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 15) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler, 16) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri, 17) Katı atık ayrıştırma tesisleri ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiyle bertaraf edilmesine yönelik tesisler, 18) OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler kurulamaz.
Bu şartları haiz olan katılımcı ihaleyi kazandığı takdirde dosyamız içinde bulunan 08/10/2021 tarihli DOSB yazısı ve eklerinde belirtilen husular ile 4562 sayılı OSB Kanun ve Uygulama Yönetmelik hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

Gebze de 53.9 milyon TL ye icradan satılık fabrika ve arsası!

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İhaleye katılımdan önce OSB Müdürlüğünden ihaleye katılım şartlarını haiz olunduğuna dair belge temin edilerek (4562 SK 18.md.) en geç ihale esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/35567 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/10/2021 * İş bu satış gazete ilanı tebliğ yapılamayan tüm ilgililere ve taraflara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.