Gelir vergisi emsal kira bedeli!

Gelir vergisi emsal kira bedeli! Gelir vergisi emsal kira bedeli!

Gelir vergisi kapsamında kiraya konu olan meskende kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde emsal kira bedeli uygulanıyor. İşte gelir vergisi emsal kira bedeli...Gelir vergisi emsal kira bedeli!

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre; Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. O bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi 

değerinin % 5’idir. 


Emsal kira uygulanmayacak haller şu şekilde sıralanıyor:

1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz. 


Örnek olarak, mal sahibi baba, çocuğunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmişse sadece bir adet gayrimenkul için emsal kira bedeli hesaplanmayıp diğeri için emsal kira bedeli hesaplanacaktır.)


3- Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,


4- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalar.


Emsal kira bedeli örneği:

Bayan (A), 2013 yılında emlak vergisi değeri 300.000 TL olan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkadaşının kullanımına bırakmıştır.


Bu durumda, mükellefin kira geliri elde etmediği halde, emsal kira bedeli hesaplaması ve bulunacak tutar kadar kira geliri elde etmiş sayılması gerekmektedir.


Emsal Kira Bedeli: 300.000 x %5 = 15.000 TL olacaktır. Bu tutar, beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate alınacaktır.


Emsal kira bedeli nereden öğrenilir?