emsal kira gelir vergisi

emsal kira gelir vergisi

Gelir vergisi kapsamında kiraya konu olan meskende kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde emsal kira bedeli uygulanıyor. İşte gelir vergisi emsal kira bedeli...

AVM’ler ve emsal kira bedeli!

Gelir Vergisi Kanunu'na göre; gayrimenkuller emsalinden daha düşük bir bedelle veya bedelsiz olarak kiraya verilmemesi karine olarak kabul ediliyor. Dünya Gazetesi köşe yazarlarından Bumin Doğrusöz bugünkü köşe yazısında AVM'lerdeki emsal kira bedellerini kaleme aldı.

Emsal kira gelir vergisi 2018!

Geçtiğimiz sene içerisinde elde edilen Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Peki, emsal kira gelir vergisi 2018 ne kadar?

Emsal kira bedeli oranı 2015!

Kira gelir vergisinde kira bedeli olmayan veya çok düşük olan kiralamalar için emsal kira uygulanıyor. Peki, emsal kira nedir?Emsal kira bedeli oranı 2015 ne kadardır?

Kira gelir vergisi anlaşmalı bankalar 2015!

Kira gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında ödeniyor. Vergi ödemesi, mal sahipleri tarafından vergi dairesine ve anlaşmalı bankalara yapılabiliyor. Peki, kira gelir vergisi anlaşmalı bankalar 2015 hangileri?

Kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2015!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olup, kira vergisine tabi tutulıyor. İşte kira gelir vergisi ödeme tarihleri 2015...

Emsal kira bedeli nedir? Nasıl uygulanır?

Kira geliri elde edenlerin ‘Evi düşük bir kiraya çok yakın arkadaşıma, sevgilime kiraladım’ deme şansları yok. Hürriyet yazarı Şükrü Kızılot, 'Emsal kira bedeli' uygulamasını yazdı...

Kira gelir vergisi taksitleri ne zaman ödenir?

2014 yılında evini ve işyerini kiraya vererek kira geliri elde edenler 2015 yılında kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Peki, 2 taksitte ödenebilen kira gelir vergisi taksitleri ne zaman ödenir?

İşyeri kira gelir vergisi nereye ödenir?

Taşınmaz malını kiraya vererek 2014 yılı içerisinde gelir elde eden kimseler, 2015 yılında gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, işyeri vergi sınırı ne kadar? İşyeri kira gelir vergisi nereye ödenir?

Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün ne zaman?

Kira geliri elde eden kimselerin beyanname vererek vergi ödemeleri gerekiyor. Peki, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit halinde ödenebilen verginin kira gelir vergisi beyannamesinde son gün ne zaman?

Kira gelir vergisi beyannamesi için son 15 gün!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler için kira vergisi ödeniyor. En son 25 Mart'ta verilecek kira gelir vergisi beyannamesi için son 15 gün bulunuyor...

Kira gelir vergisi 1. taksit dönemi 2015!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, kanun kapsamında belirtilen hak ve malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler vergiye tabi tutuluyor. Peki, kira gelir vergisi 1. taksit dönemi 2015 ne zaman?

Kira gelir vergisi bağış indirimi!

Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden biri de bağış ve yardım indirimi olarak karşımıza çıkıyor. İşte kira gelir vergisi bağış indirimi oranları...

Kira gelir vergisi şahıs sigorta primleri indirimi!

Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler arasında kira gelir vergisi şahıs sigorta primleri indirimi de bulunuyor. İşte vergi indirimleri..

emsal kira gelir vergisi Haberi

emsal kira gelir vergisi

Gelir vergisi emsal kira bedeli!

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre; Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. O bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi 

değerinin % 5’idir. 


Emsal kira uygulanmayacak haller şu şekilde sıralanıyor:

1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için...