gelir vergisi emsal kira bedeli

gelir vergisi emsal kira bedeli

Gelir vergisi kapsamında kiraya konu olan meskende kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde emsal kira bedeli uygulanıyor. İşte gelir vergisi emsal kira bedeli...

Emsal kira gelir vergisi 2018!

Geçtiğimiz sene içerisinde elde edilen Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Peki, emsal kira gelir vergisi 2018 ne kadar?

Kira gelir vergisi ödenmeyen durumlar!

Bazı durumlarda mal sahibi gelir vergisi ödemiyor veya emsal kira bedeli ödüyor. İşte vergi ödemesi yapılmayan durumlar...

Gelir vergisi emsal kira bedeli 2015!

Mesken ve işyerini kiraya veren mal sahipleri elde ettikleri kira geliri için vergi ödüyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınır. İşte gelir vergisi emsal kira bedeli 2015...

Gelir vergisi genel tebliği seri no:287!

287 seri nolu Gelir vergisi genel tebliği, 30 Aralık 2014 tarihinde 29221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı açıklanıyor...

Kira gelir vergisi ödemesi nereye yapılır?

Gelir vergisi kanunu gereğince her sene, bir önceki sene içerisinde elde edilen işyeri ve mesken kiralamalarından elde edilen gelir için vergi ödemesinin yapılması gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi ödemesi nereye yapılır?

Ev kirası gelir vergisi hesaplama örneği!

Mesken ve işyeri kiralamalarından elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Peki, ödenmesi gereken vergi nasıl hesaplanır? İşte ev kirası gelir vergisi hesaplama örneği..

Kira gelir vergisi 2015!

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. İşte kira gelir vergisi 2015 ödemeleri...

Ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince, taşınmaz mal ve hakların iktisap tarihinden itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış vergisine tabi tutuluyor. Peki, ev satılınca gelir vergisi ödenir mi?

Miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Gelir vergisi kanunu gereğince gayrimenkullerin elden çıkarılmasında doğan vergisel sorumluluklar arasında değer artış kazancı vergisi bulunuyor. Peki, miras kalan tapunun satışında gelir vergisi ödenir mi?

Tapu satış gelir vergisi nedir?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin 6 ıncı bendi uyarınca taşınmazların 5 yıl içerisinde elden çıkarılması halinde gelir vergisi ödeniyor. Peki, tapu satış gelir vergisi nedir?

Tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Bir bedel karşılığı edinilen gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar vergiye tabi tutuluyor. Peki, tapuda gelir vergisi nasıl hesaplanır? İşte hesaplama örneği..

Gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Gelir Vergisi Kanun tasarısında gayrimenkullerin sermaye şirketlerine ayni sermaye konulması bir satış işlemi olarak tanımlanmıştır (Tasarının 45'incinıd. 2. Fıkrası). İşte, gayrimenkullerin ayni sermaye konulmasında gelir vergisi!

Meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

Gelir vergisi mevzuatı gereğince, mesken ve iş yeri gibi taşınmaz mallardan kira geliri elde eden kimselerin vergi ödemesi gerekiyor. Peki, meskenlerde gelir vergisi nasıl ödenir?

gelir vergisi emsal kira bedeli Haberi

gelir vergisi emsal kira bedeli

Gelir vergisi emsal kira bedeli!

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. Buna göre; Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması, Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.


Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce saptanmış kira bedelidir. O bina ya da arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa emsal kira bedeli, emlak vergisi 

değerinin % 5’idir. 


Emsal kira uygulanmayacak haller şu şekilde sıralanıyor:

1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması,

2- Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için...