Arstate Turizm kime ait

Arstate Turizm kime ait

Özak GYO'nun yüzde 100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi ticaret sicilinde tescil edildi.

Özak GYO'dan Arstate Turizm isim değişikliği açıklaması!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO'dan Arstate Turizm isim değişikliği bildirisini yayınladı.

Özak GYO, Arstate Turizm ile birleşti!

Özak GYO'nun yüzde 100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi ticaret sicilinde tescil edildi.

Özak GYO Arstate Turizm birleşme bildirimi yayınlandı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO, Arstate Turizm birleşme bildirimi yayınlandı.

Özak GYO Arstate Turizm'i devraldı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralınmasına ilişkin finansal tablo yayımlandı.

Arstate Turizm Özak GYO birleşme sözleşmesi hazırlandı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Arstate Turizm Özak GYO birleşme sözleşmesi hazırlandı.

Arstate Turizm, Özak GYO ile birleşiyor!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Arstate Turizm Pazarlama Özak GYO ile birleşiyor.

Arstate Turizm değerleme raporu!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bağlı ortaklığı Arstate Turizm Paz.ve Tic.A.Ş.'ye ilişkin hazırlanan şirket değerleme raporunu KAP'a bildirdi. İşte rapor...

Özak, Beşiktaş'taki arsasının 2015 değerlemesini yayınladı!

Özak GYO İstanbul İli Beşiktaş İlçesi'nde Şirketimizin mülkiyetinde yer alan 198 no.lu parsel ve bağlı ortaklığımız Arstate Turizm Paz.ve Tic.A.Ş. mülkiyetinde yer alan 4 adet parsele ilişkin gayrimenkul değerleme raporunu yayınladı.

Özak GYO ile Arstate Turizm birleşmesi için SPK'ya başvuru yapıldı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Özak GYO ile Arstate Turizm birleşmesi için SPK'ya başvuru yapıldı.

Arstate Turizm, Özak GYO çatısı altına giriyor!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Arstate Turizm Pazarlama ve Tic.A.Ş, Özak GYO çatısı altına giriyor.

Özak GYO Beşiktaş arsasının değerleme raporunu yayınladı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kendisine bağlı ortağı Arstate Turizm Paz. ve Tic.A.Ş portföyünde bulunan Beşiktaş arsasının 2013 yılına ait gayrimenkul değerleme raporunu yayınladı...

Özak GYO, Arstate Turizm'in yüzde 45,2'lik kısmına sahip oldu!

Özak GYO, Arstate Turizm ile ilgili yüzdelik verdiği haberi düzeltmek amaçlı yeni oranları açıkladı. Özak GYO'nun, Arstate Turizm'den sahip olduğu yüzdelik kısım yüzde 45,2...

Özak GYO, Arstate Turizm'in hisselerinin yüzde 45,2'sini aldı!

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı; Arstate Turizm'in hisselerinin yüzde 45,2'lik kısmını ve geri kalanını ise Özak GYO'nun grup şirketleri aldı...

Arstate Turizm kime ait

Arstate Turizm kime ait Arstate Turizm kime ait

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK onayı 14 Kasım 2016 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştı.


SPK tarafından verilen onay doğrultusunda, söz konusu birleşme işlemi bugün itibariyle ticaret sicilinde tescil edildi. 


Açıklama:

Şirketimizin, TTK ve II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, sermayesinin %100'üne sahip olduğu Arstate Turizm Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı 14.10.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen onay doğrultusunda, söz konusu birleşme işlemi 21.10.2016 tarihi itibariyle ticaret sicilinde tescil edilmiş bulunmaktadır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.


Birleşme sözleşmesi için