Gayrimenkul sermaye iradı 2021

Gayrimenkul sermaye iradı 2021

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı istisnalar bulunuyor. Peki söz konusu istisnalar hangi durumlarda uygulanıyor? İşte detaylar...

Gayrimenkul sermaye iradı 2021!

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri veya birden fazla işverenden kazanılan ücret gelirleri gibi menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmesi için kullanılan sınır tutarı 2021 yılında arttı. İşte gayrimenkul sermaye iradı 2021...

GSD Denizcilik Gayrimenkul, sermaye artırımından 1.5 milyon dolarlık fon elde etti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin revize raporu yayınlandı. 

Edip Gayrimenkul yeni yönetim kurulu üyelerini seçti!

Edip Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken, "Kurumsal Yönetim Komitesi" başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyelerini seçti.

Gayrimenkul sermaye iradı kurumlar vergisinden muaf mı?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bazı istisnalar bulunuyor. Peki söz konusu istisnalar hangi durumlarda uygulanıyor? İşte detaylar...

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün fon kullanım raporu yayınlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporu' yayınladı. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul sürdürülebilirlik politikalarını kabul etti!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine istinaden politikaların kabulüne karar verdi. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

GSD Denizcilik Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

İhlas Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

İhlas Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı faaliyet raporu!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanını, faaliyet raporunu ve finansal raporunu yayınladı. 

Gayrimenkul sermaye iratlarında indirim hakkı var mı?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde mükelleflere bazı harcamalarını beyanname üzerinden düşme hakkı tanınıyor. Peki gayrimenkul sermaye iratlarında indirim hakkı bulunuyor mu?

Kira geliri beyannamesinde bunlara dikkat!

Toplam mesken kira geliri 6 bin 600 TL'yi aşan 2 milyonu aşkın mükellef, gayrimenkul sermaye iradı sebebiyle bu ay beyanname verecek. Peki kira geliri vergisinde hangi değerler indirilebilir? İşte gelir vergisi beyannamesinin püf noktaları...

Kira geliri 6 bin 600 TL'yi aşanlar dikkat!

Toplam mesken kira geliri 6 bin 600 TL'yi aşan 2 milyonu aşkın mükellef, gayrimenkul sermaye iradı sebebiyle bu ay beyanname verecek. Peki kim, ne kadar vergi ödeyecek?

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün ana sözleşme tadili imzalandı!

Kuyumcukent Gayrimenkul, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını takiben ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulamasına karar verildi.

2020 yılı kira gelirlerinin beyanı!

Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak belirtiliyor. Taşınmaz kiralanmasından elde edilen gelirlerle sınırlı olarak, kira gelirlerinin beyanı ve vergilemesini nasıl yapılır? İşte detaylar...

Gayrimenkul sermaye iradı 2021 Haberi

Gayrimenkul sermaye iradı 2021

Dünya Gazetesi köşe yazarı Veysi Seviğ bugünkü köşesinde kurumlar vergisindeki istisnaları kaleme aldı.

İşte Veysi Seviğ'in 'Türkiye'de araştırma ve geliştirme faaliyetleri' başlıklı yazısı...

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesinde hükme bağlandığı üzere “Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,

b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,

c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançların,

ç) Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının;

yüzde 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.

1) Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi...