gecekondu kanununda değişiklik

gecekondu kanununda değişiklik

7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete ile yayımlandı. Kanun kapsamında imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları sil baştan değişiyor...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanlarında uygulanacak projelerde vergi istisnalarına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile imar planı ve plan revizyonlarının incelenmesi için belirlenen sürenin gerekli görülmesi hâlinde 3 ay daha uzatılabilmesi amaçlanıyor.

İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile yıkılacak derecede tehlikeli olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemlerinin kamu eliyle ivedi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi öngörülüyor.

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda sadece bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilmesi planlanıyor.

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde Kamu İhale Kurumundan izin alınması öngörülüyor.

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile icra işlerinde geçerli olan tahsil harç oranlarının yüzde 1'e düşürülmesi amaçlanıyor.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlâk Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile iş yerlerinin kira giderlerinin azalan ciro oranınca hesaplanan kısmının Hazine tarafından karşılanması amaçlanıyor.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yönetim planında, hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile sanayi yangınlarına müdahale etmek üzere özel teçhizatlı OSB İtfaiye Merkezi kurulması planlanıyor.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

gecekondu kanununda değişiklik Haberi

gecekondu kanununda değişiklik

Halk arasında ‘Yeni İmar Kanunu’ olarak bilinen ve pek çok alanda önemli değişiklikleri kapsayan 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. 

Torbalı Ege'de yer alan habere göre; kanun kapsamında TOKİ’nin yetki alanları genişlerken Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veriler hakkında da bir dizi önemli değişiklik yapıldı. Torbalı Emlakçılar Derneği Başkanı Serkan Filiz, yeni imar kanunu değişikliği maddeleri hakkında bilgiler verdi.

GECEKONDU KANUNU DEĞİŞTİ

Yasal düzenlemeyle birlikte gecekondu kanunda değişiklik yapıldı ve bu bölgelerde yetki büyükşehirlerde belediyelerden alınıp TOKİ’ye devredildi.

TOREMDER Başkanı Filiz, “TOKİ’nin gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler yapılırken Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan Plan İşlem Alma Numarası alma zorunluluğu getirildi.  Plan değişikliği...