gedik hakkı tapu

gedik hakkı tapu

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

Müteahhit mağduru vatandaşa sözleşme fesih hakkı!

Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda önemli değişiklikler öngören kanun teklifi kabul edildi. Kanunla dönüşüm alanlarında maliklere, müteahhitten kaynaklı sorun yaşanması halinde sözleşme fesih hakkı getirildi...

Yabancıya konut satışında tapu şartı kalktı!

Gayrimenkule önemli bir destek daha geldi. Artık yabancı yatırımcının konut satışında vatandaşlık hakkı kazanabilmesi için tapu yerine satış sözleşmesi de yetecek...

5 soruda tapu takas sistemi nedir?

Tapu takas sistemi ile mülkiyet hakkı ve alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında alıcı ile satıcının karşılaştığı olumsuzlukların önlenmesi amaçlanıyor.

Serik'te 398 kişiye tapu verildi!

Serik Belediyesi mülkiyet sorunu imar uygulaması ile çözülen Gedik Mahallesindeki 398 kişiye tapu dağıtımı yapıldı.

İrtifak hakkı tesisi 2017!

İrtifak hakkı, taşınmaz lehine konulabiliyor. İrtifak hakkı, tapu kütüğüne tesis edilebiliyor. İşte irtifak hakkı tesisi 2017 işlemleri..

İntifa hakkı tesisi harcı 2017!

2017 yılının tapu harçlarının açıklanması ile intifa hakkı tesisi harcı da belli oldu. Peki, İntifa hakkı tesisi harcı 2017 ne kadar?

Okmeydanı'nda 10 tapu daha sahibini buldu!

Okmeydanı Projesi kapsamında mülkiyet hakkı kazanan on kişinin tapularını kendi elleriyle teslim eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,vatandaşlarla tapu özçekimi yaptı.

Şirket tapu işlemleri 2016!

Taşınmaz malların mülkiyet hakkı nasıl gerçek kimse üzerinde oluyorsa tüzel kişi olan şirketler üzerine de olabiliyor. Peki, şirket tapu işlemleri nelerdir? İşte şirket tapu işlemleri 2016..

İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2016!

İntifa hakkı, bir gayrimenkul üzerinde tesis edilebilen haklar arasında yer alıyor. Bu hak tesis edilirken tapuda belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki, intifa hakkı tesisi tapu harcı 2016 ne kadar?

Tapu ifrazı ne demektir?

Tapu ifrazı yapılacak taşınmaz malların üzerinde, rehin, irtifak hakkı veya şerh var ise bütün hak sahiplerinin muvafakatlarının alınması zorunlu oluyor. Peki, tapu ifrazı ne demektir?

Kimler bedelsiz olarak tapu devredebilir?

Ev, işyeri, arsa ve arazinin mülkiyet hakkı bir başka kimseye bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak devredilebiliyor. Peki, kimler bedelsiz olarak tapu devredebilir? Kimler bedelsiz olarak tapu devredemez?

Tapu tescili isteme hakkı!

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille oluyor. Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. Peki, tapu tescili isteme hakkı kimdedir?

İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015!

İntifa hakkının tesisi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, intifa hakkı tesisi için gerekli belgeler nelerdir? İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2015 ne kadar?

gedik hakkı tapu

gedik hakkı tapu gedik hakkı tapu

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, kelime anlamı olarak örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Tapuda gedik hakkı; Bir başkasına ait arsa üzerinde bina yapma, diğer ifade ile bugünkü üst hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun’un kabülünden sonra örfü beldeler tapu kütüğüne tescil edilmeye başlanmıştır. İmar Kanununda ise gedik hakkı (örfü belde, paftos) ile ilgili esaslar Geçici Madde 5'te yer alıyor.


Örfü belde, paftos:

Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.


Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir.


Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince...