Kamu İhale Genel Tebliği değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliği değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişiklik!

Kamu İhale Genel Tebliği'nde değişilik yapılmasına dair tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte tebliğ kapsamında yapılan düzenlemeler..

Kamu İhale Sistemi'nde neler değişecek?

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Peki Kamu İhale Sistemi'nde neler değişecek? İşte tüm merak edilenler...

Kamu ihalelerine yeni düzenleme!

Kamu ihaleleri için yeni düzen yapılması planlanıyor. Kamu İhale Yasası’nda yapılması planlanan yeni düzenleme ile aşırı düşük teklif veren istekliler sigorta şirketi teminatıyla ihaleye katılabilecek.

Kamu İhale Kanunu sil baştan değişiyor!

Sözcü Gazetesi köşe yazarı Çiğdem Toker bugünkü köşesinde Kamu İhale Kanunu'nu ve değişikliklerini kaleme aldı. 

Ziraat Bankası'nın yeni genel müdürü Alpaslan Çakar oldu!

Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevine Alpaslan Çakar getirildi.

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif ile pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde Kamu İhale Kurumundan izin alınması öngörülüyor.

Kamuda Yapım İşleri İhalelerinde yeni dönem!

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan "Yapım İşleri İhaleleri" uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Kamu İhale Tebliği!

Kamu İhale Tebliği bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ 1 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31376 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31351 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre yapılan ihaleler mecliste!

1 Ocak 2003 tarihinden bu yana Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre yapmış olduğu ihaleler meclis gündemine taşındı. CHP'li Başarır, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ!

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu İhale Kurumu'na bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakaları mecliste!

Kamu İhale Kurumuna bağlı birimlerde görülen koronavirüs vakaları meclis gündemine taşındı. CHP'li Tanrıkulu, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Kamu İhale Genel Tebliği değişiklik Haberi

Kamu İhale Genel Tebliği değişiklik

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31260 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.2 numaralı maddesinin üçüncü ve beşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak,...