kiracı tahliye davası açma süresi

kiracı tahliye davası açma süresi

Kiraya veren, sözleşmeyi; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa sözleşmeyi feshedebiliyor. İşte kira tahliye davası açma süresi..

Kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

Kiracı tahliye davası, bazı haklı nedenlerin söz konusu olması halinde kiracının kiralamış olduğu gayrimenkulü tahliyesi için kiralayan tarafından açılan davadır. Peki, kiracı tahliye davası ne kadar sürer?

İş yeri kiracıları dikkat! Tahliye edilebilirsiniz!

Posta yazarı Tamer Heper '2010’da iş yerimi kiraya vermiştim. Sözleşmemiz iki yıllıktı. İki yılın sonunda, iki yıl daha süreyi uzattık. Bir daha sözleşme yapmadık. Bu yıl, 10 yıllık süre dolup bitiyor. ‘10 yılı geçtiğimiz’ gerekçesiyle, tahliye davası açabilecek miyim?' sorusunu cevapladı.

Dükkan tahliye taahhütnamesi örneği 2021!

Ev ve iş yeri kiralamalarında kira dönemi içerisinde kiracı tahliye taahhütnamesi hazırlanıyor. Kiracı, tahliye taahhütnamesi verip kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği tarihi beyan ediyor. İşte dükkan tahliye taahhütnamesi örneği 2021...

Kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021!

Mesken ve işyeri kiralamalarında kiracı tahliye taahhütnamesi verip kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği tarihi beyan ediyor. Peki, tahliye taahhüdü nasıl hazırlanıyor? İşte kiracı tahliye taahhüdü örneği 2021...

Kirayı ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir?

Posta yazarı Tamer Heper 'Kapıcı dairesini kiraya verdik. Kiracı iki ay kira ödedi, sonra ödemedi ve kaçtı. İçeride eşyası duruyor. Biz de evde eşyası olduğu için giremiyoruz. Tahliye için ne gibi bir işlem yapmalıyız?' sorusunu yanıtladı.

100 metrekarelik evde 110 kediyle yaşayan kiracı tahliye edildi!

İspanya’da 100 metrekarelik konutta 110 kediyle yaşayan kiracı tahliye edildi. Hayvan barınakları, yuvasız kalan kediler için yuva arayışına girdi.

Pandemi sürecinde kiracıya tahliye davası açılabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Kiramı ödemekte zorlanıyorum ve dükkanı bir başkasına devretmek istiyorum.Kiraya veren ise zaten buna yanaşmıyor. Hatta kendisinin kullanacağını ve bu nedenle tahliye davası açacağını söylüyor. Buna hakkı var mı?' sorusunu yanıtladı.

Koronavirüs sürecinde kiracıya tahliye davası açılabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Kirada oturduğumuz ev satıldı. Yeni malik ihtarname gönderdi, tahliyemizi istedi, kira zammı yaptı. Ancak salgın nedeni ile evi tahliye edemedik. Bizim tahliyemiz için dava açacak. Böyle bir durumda haklarımız ne olabilir?' sorusunu yanıtladı.

Kiracıya tahliye davası açılmasının şartları neler?

Posta yazarı Tamer Heper, '3.5 yıldır yaşadığımız, bir vakfa ait evimiz ihaleyle satıldı. Satın alan 1 ay içinde taşınmazın tahliyesi için ihtar çekti. Pandemi ve mali kısıtlamalar nedeniyle taşınamadık. Bizi zorla evden attıracağını söylüyor. Bu süreçte nelerle karşılaşırız?' sorusunu yanıtladı...

Kira sözleşmesi bittikten sonra kiracı tahliye edilebilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Kira sözleşmesi 15 Mart 2020’de sona eren işyerinde kiralayanla 9 Haziran’da kirayı anlaştık. Kira sözleşmesi yapmadık. Aynı gün noterden ‘1 hafta içinde dükkanı boşaltın’ diye ihbarname yolladı. Haklarımız nedir?' sorusunu yanıtladı.

Kiracı tahliye davası nasıl açılır?

Posta yazarı Tamer Heper, '6 Nisan 2020’de kiracıya tebliğ olunan 30 günlük ödeme talepli ihtarname ile kiracıma 7 Nisan 2020’de tahliye davası açacaktım ancak bu tarih itibarıyla kesintiye uğradığı söylendi, tahliye davası açabilecek miyim? ' sorusunu yanıtladı.

Kirasını eksik ödeyen Migros'a icra takibi ve tahliye davası!

Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM'ler Mart ayının ortalarında birer birer kapanmıştı. 11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmalarına karar verilen AVM'lerde mağaza sahipleri ile perakendeciler arasında kira tartışmaları ortaya çıkıyor. Kirasını eksik ödeyen Migros'a icra takibi başlatılacak.

İş yeri ve konut kiralarıyla ilgili hangi haklar alındı?

1 Mart ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında işyeri kiralarının ödenememesi durumunda, işyeri sahiplerinin kiracıyla ilgili tahliye davası açma ve kira sözleşmesini feshetme haklarını kullanabilmeleri yasaklandı. 

Kirayı ödemeyen kiracı nasıl tahliye edilir?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Geçen yıl evimi Çinli birisine kiraya verdim. Kiracı, iki aydır ödemiyor. Araştırdım, iki ay önce Çin’e gitmiş ve hâlâ kendisinden bir haber yok. Bu yıl nisan ayı geldiğinde hemen kendisini tahliye edebilir miyim? Yoksa ne yapmam gerekiyor?' sorusunu yanıtladı.

kiracı tahliye davası açma süresi Haberi

kiracı tahliye davası açma süresi

Kira tahliye davası açma süresi!

Kiraya veren, kira sözleşmesini; Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,


Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise açacağı bir dava ile sonlandırabiliyor. Peki, kira tahliye davası ne zaman açılır? Kira tahliye davası açma süresi nedir?


Kira tahliye davası açma süresi..

Belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Yeni malikin gereksinimi

Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla...