lisanslı depoculuk kanunu kira

lisanslı depoculuk kanunu kira

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Kira ücretinin yüzde 50'si kadar kira desteği geliyor!

Resmi Gazete'nin bugün sayısında "lisanslı depoculuk sistemi" ile ilgili bir karar yayımlandı. Yayımlanan karar kapsamında kira desteği de yer aldı.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Kanunu'nda değişiklik teklifi verildi!

TBMM Başkanlığı'na Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verildi..

Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep'te 3 yeni projeyi hayata geçirecek!

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, tarım ve hayvancılığın kentteki standartlarını geliştirmek için Et Borsası, Hububat Emtia Merkezi ve Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk gibi 3 önemli projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

LİDAŞ Yozgat'a 40 bin ton kapasiteli depolama tesisi yapacak!

Lisanslı Depoculuk A. Ş'nin (LİDAŞ), Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde 50 bin metrekare alan üzerinde yapılacak 40 bin ton kapasiteli lisanslı depolama tesisi temel atma töreni 16 Eylül Çarşamba günü saat 11:00 de yapılacak.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kira destekleme ödemesi kararı!

5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

İmar Kanunu taslağı!

İmar Kanunu tasarısı taslağı kapsamında bir çok değişikliğe yer veriliyor. İmar Kanunu tasarısına göre, umumi hizmetlere ayrılan parseller kamuya geçene kadar sahipleri emlak vergisinden muaf olacak...

İmar Kanunu kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliği!

3030 sayılı İmar Kanunu kapsamı dışında kalan belediyeler tip imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 02 Eylül 1999 tarihinde 23804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapılan değişiklikler...

Kat Mülkiyeti Kanunu eklenti!

Eklenti alanları ile ilgili yasal hükümler, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Kanuna göre mimari projelerde bağımsız bölümlerin eklenti alanlarının da ayrıca belirtilmesi gerekiyor. İşte Kat Mülkiyeti Kanunu eklenti hükümleri...

Ticari İşletme Rehni Kanunu!

1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu, 28 Temmuz 1971 tarihinde 13909 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun kapsamında, ticari işletme rehin hakkı ile ilgili hükümlere yer veriliyor...

Arazi Vergisi Kanunu!

Arazi Vergisi hususu ile ilgili yasal düzenlemeler, Emlak Vergisi Kanunu kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi tutuluyor...

Marmara Depoculuk hisselerinin bir kısmını Shell'e sattı!

OMV Petrol tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Marmara Depoculuk toplam % 90 oranındaki hisselerinin % 50'sinin yüzde 45'ini Shell' e sattı...

Limanlar Kanunu!

618 Kanun sayılı Limanlar Kanunu, Limanların idare ve temizlenme ve derinlenme, genişlenme, taranmasına, şamandıraların konma ve iyi halde tutulması ile ilgili yasal hükümleri içinde barındırıyor...

Büyükşehir Belediyesi Kanunu!

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 10 Temmuz 2004 tarihinde kabul edildi. Kanun ile, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesi sağlanıyor...

lisanslı depoculuk kanunu kira Haberi

lisanslı depoculuk kanunu kira


16 Ekim 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29147


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2014/6849

Ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 12893 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Karar için