25 / 06 / 2022

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik 2021

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik 2021

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik 2022!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:313, Sıra No: 387 ve Sıra No: 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31823 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:407 bugünkü 31706 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün 2002-2020 yılları arasındaki taşınmaz satışı mecliste!

2002-2020 yılları arasında TOKİ ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yapılan taşınmaz satışı ve elde edilen gelir miktarı meclis gündemine taşındı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı konuya ilişkin soru önergesi verdi. 

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 393'te Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 393'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31588 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 382'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 355'te Değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 355'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 345'te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 300'de değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 300'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:405 bugünkü 31542 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik!

Milli Emlak Genel Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 324)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404!

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404 bugünkü 31508 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün satış ve kiralama işlemleri mecliste!

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 1 Ocak 2020'den bu yana yapılan satış, kiralama işlemleri meclis gündemine taşındı. CHP'li Polat, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik 2021 Haberi

Milli Emlak Genel Tebliği değişiklik 2021

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No 396'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü 31555 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “ile imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.