18 / 08 / 2022

Mirastan feragat sözleşmesi

Mirastan feragat sözleşmesi

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabiliyor. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Peki, Mirastan feragat sözleşmesi nasıl olur? İşte Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği...

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, altı kardeş olduklarını belirten okuyucu babasının kız çocuklarına birer saire verdiğini ve mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını belirtti. Babasının vefat ettiğini aktaran okuyucu, annelerine ait mallardaki haklarını sordu.

Mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir?

Miras hukuku kapsamında miras bırakacak olan kişi bir mirasçısı ile arasında karşılık olmadan ya da bir karşılığa yönelik olarak mirastan feragat sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki, mirastan feragat sözleşmesi nasıl iptal edilir? İşte tüm detaylar..

Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği!

Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabiliyor. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Peki, Mirastan feragat sözleşmesi nasıl olur? İşte Mirastan feragat sözleşmesi 2022 örneği...

Mirastan feragat sözleşmesi neleri kapsar?

Posta Gazetesi Tamer Heper'e gelen soruda, altı kardeş olduklarını belirten okuyucu babasının kız çocuklarına birer saire verdiğini ve mirastan feragat ettiklerine ilişkin belge imzalattığını belirtti. Babasının vefat ettiğini aktaran okuyucu, annelerine ait mallardaki haklarını sordu.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mirastan hak alınır mı?

Posta yazarı Tamer Heper 'Manevi babam 80 yaşın üzerinde. Akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor alarak ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaptık. Bir gün vefatı halinde mirasçıları dava açabilir mi?' sorusunu cevapladı.

Mirastan feragat sözleşmesi 2021 örneği!

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. İşte mirastan feragat sözleşmesi 2021 örneği..

Mirastan feragat sözleşmesi 2020!

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi amacıyla resmi vasiyetnameye göre düzenlenmesi gerekiyor. Peki mirastan feragat sözleşmesi nasıl hazırlanır? İşte mirastan feragat sözleşmesi 2020...

Mirastan feragat sözleşmesi örneği 2019!

Mirasçılar, mirastan feragat sözleşmesi imzalayarak mirasçılık sıfatından vazgeçebiliyor. Bu sözleşme mahkeme veya noter aracılığı ile de imzalanabiliyor. İşte mirastan feragat sözleşmesi örneği 2019...

Mirastan feragat sözleşmesi 2018!

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. İşte mirastan feragat sözleşmesi 2018 örneği..

Mirastan feragat sözleşmesi 2017!

Mirasbırakan ile mirasçı aralarında anlaşma sağlayarak feragat sözleşmesi de imzalayabiliyor. İşte mirastan feragat sözleşmesi 2017 örneği..

Mirastan feragat edilirse ne olur?

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabiliyor. Feragat eden kimse, mirasçılık sıfatını kaybetmiş oluyor. Peki, mirastan feragat edilirse ne olur?

Mirastan feragat sözleşmesi 2016!

Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabiliyor. Peki, sözleşme nasıl yapılır? İşte mirastan feragat sözleşmesi 2016 örneği..

Şufa hakkından feragat sözleşmesi!

Paylı mülkiyette şufa hakkından feragat sözleşmesi imzalanyarak, satış sırasında paydaşların ön alım haklarını kullanmayacaklarının sözü alınabiliyor. Peki, şufa hakkından feragat sözleşmesi nasıl yapılır?

Önalım hakkından feragat sözleşmesi 2015!

Kimi zaman paydaşlar kendi aralarında önalım hakkından feragat sözleşmesi imzalayarak, bir satış sırasında paydaşların ön alım haklarını kullanmayacaklarına dair bir garanti isteyebiliyor. İşte önalım hakkından feragat sözleşmesi 2015...

Mirastan feragat sözleşmesi Haberi

Mirastan feragat sözleşmesi

Mirasçının miras bırakanın mirasını istememesi üzerine mirastan vazgeçmesine mirastan feragat deniyor. Mirasçı miras bırakan ile feragat sözleşmesi yaparak kendi yasal miras hakkından vazgeçmiş oluyor. 

Mirastan feragat sözleşmesinin; ivazlı ve ivazsız şeklinde iki türü bulunmaktadır. İvazsız mirastan feragat sözleşmelerinde mirasçı miras bırakan hayattayken herhangi bir karşılık almadan kendi yasal hakkı olan mirastan vazgeçmesidir. Bu durumda mirasçı miras bırakanın ölümünden sonra herhangi bir hak talep edemiyor. Mirastan feragat eden mirasçı hariç diğer mirasçılar arasında miras paylaştırılıyor. 

İkinci olarak ivazlı yani karşılıklı olarak mirastan feragat edilmesi durumunda da mirastan feragat edilmesi için mirasçıya belirli bir mal veya para veriliyor. Karşılığı alınarak mirastan feragat edilmesi halinde mirasçının altsoyu da bu feragatten etkileniyor. 

Yani mirasçının çocukları hatta çocuklarının çocukları tüm altsoyları da bu mirastan feragat edilmesinden...