örnek tapuda isim tashihi dilekçe

örnek tapuda isim tashihi dilekçe

Tapu belgesi üzerinde yapılacak gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulabiliyor..

Tapuda isim tashihi!

Tapu kayıtlarında gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri Sulh Hukuk mahkemelerine dava açılarak yapılabiliyor. Tapuda isim tashihinin gerçekleşmesi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor...

Tapuda isim tashihi dilekçe örneği!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine başvurulabiliyor..

Mimar Ezgi Yüce inşaat sektörünün örnek ismi oldu!

Mimar Ezgi Yüce inşaat sektöründe kadınların neleri başarabileceği konusunda örnek bir isim oldu. Genç yaşta kurduğu Ezgi Mimarlığı, birkaç yılda markalı lüks projelerin çözüm ortağı haline getirdi.

Tapuda isim tashihi davasının tarafları kimlerdir?

Malikin soyadının yanlış yazılması ya da hiç yazılmaması gibi tapu isim yanlışlıkları durumunda tapu isim tashihi davası açılabiliyor. Peki, Tapuda isim tashihi davasının tarafları kimlerdir?

Tapuda isim tahsisi davası süresi!

Tapuda isim yanlışları tapulama ve kadastrolama hizmetleri sırasında tespit yapılırken oluşabiliyor. Yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılabiliyor. Tapuda isim tahsisi davası süresi ne kadar sürer?

Tapuda isim tashihi görevli mahkeme!

Tapu kaydı üzerinde isim hatasının düzeltilebilmesi için tapuda isim tashihi davasının açılması gerekiyor. Davanın açılması için görevli mahkemeye dilekçe ile başvuru yapılması gerekiyor. Peki, Tapuda isim tashihi görevli mahkeme hangi mahkemedir?

Tapu sicilindeki isim yanlışlığı nasıl düzeltilir?

Tapu sicilinde yapılan isim yanlışlıkları, ilgilisinin açacağı bir dava ile düzeltilebiliyor. Peki, tapuda isim tashihi yapacak kimseler nereye başvurmalıdır? Tapu sicilindeki isim yanlışlığı nasıl düzeltilir?

Tapuda isim tashihi nasıl yapılır?

Tapu alma işlemlerinde yapılan yanlışlıklar düzeltilebiliyor. . Paydaşlardan birisi davada hukuki yararı olduğu için diğer paydaşın isminin düzeltilmesini isteyebilir. Peki, tapuda isim tashihi nasıl yapılır?

Tapuda isim tashihi davasını kimler açabilir?

Tapu kaydı üzerinde isim hatasının düzeltilebilmesi için tapuda isim tashihi davasının açılması gerekiyor. Peki, tapuda isim tashihi davasını kimler açabilir? Tapuda isim tashihi davası dilekçesi nasıl yazılır?

Tapuda isim tashihi davaları!

Tapudaki söz konusu taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh ya da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açarak isim değişikliği talebinde bulunuluyor. Tapuda isim tashihi davaları dilekçesi örneği haberimizde..

Miras hukuku tapuda isim tashihi!

Miras hukuku tapuda isim tashihi için taşınmazın maliki yada mirasçıları, müşterek mülkiyet sözkonusu ise sadece isim düzeltilmesi isteyen pay sahibi, ismi düzeltilmesi talep edilen paydaş ölü ise onun mirasçıları dava açma hakkına sahip oluyorlar...

Tapuda isim tashihi!

Tapu kayıtlarında gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri Sulh Hukuk mahkemelerine dava açılarak yapılabiliyor. Tapuda isim tashihinin gerçekleşmesi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor...

Tapuda isim değişikliği!

Tapuda isim değişikliği hukuk mahkemelerine dava açarak yapılabiliyor. Tapuda isim değişikliği için açılacak davada tapu kayıtlarının kendinize ait olduğu ispat etmek zorunlu oluyor. Bu nedenle varsa konu ile ilgili tanıkların belirtilmesi faydalıdır...

İstanbul’daki örnek daireler nerede?

Nitelikli bir konut projesinden ev sahibi olmak isteyenlerin izlediği adımlardan biri, projelerin örnek dairelerine göz atmak. Peki İstanbul’daki örnek daireler nerede? İşte ev alacaklar için konut projelerindeki örnek daireler…

örnek tapuda isim tashihi dilekçe

örnek tapuda isim tashihi dilekçe örnek tapuda isim tashihi dilekçe

Tapu belgesi üzerinde isim değişikliği işlemi yapılabiliyor. Tapuda gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri için Asliye Hukuk mahkemelerine müracaat edilebiliyor. 

Tapuda isim tashihi işlemi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruluyor. Tapu sicilindeki bilgilerin güncellenmesi için gerekli diğer belgeler şu şekilde sıralanıyor:

- Kadastro çalışmalarından kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin
tapu kütüğündeki yazım hataları ilgilisinin başvurusu üzerine;

- Senetsizden tespitlerde; nüfus kayıt örneği ve taşınmazın bulunduğu belediye veya muhtarlıktan alınacak fotoğraflı ilmühaber,

- Kayda dayalı tespitlerde; dayanağı kayıt ve belgeler,

Tapuda isim tashihi dilekçesi

......... NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE   

DAVACI: 
Ad Soyad 
Adres 
TC kimlik no

DAVALI : .......... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA : TAPUDA İSİM VE SOY İSİM  TASHİHİ


AÇIKLAMA    : .......... ili ............. ilçesi ………………….mahallesi  ………….. ada ………………. Parselde  kayıtlı taşınmazda...