Çukurova Balkon

Tapuda isim tashihi!

Tapuda isim tashihi! Tapuda isim tashihi!

Tapu kayıtlarında gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri Sulh Hukuk mahkemelerine dava açılarak yapılabiliyor. Tapuda isim tashihinin gerçekleşmesi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tapuda isim tashihi!

Tapuda gayrimenkul sahiplerine ait isim değişiklikleri Sulh Hukuk mahkemelerine dava açılarak yapılabiliyor. Tapuda isim tashihi için mahkemeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu tapuda isim tashihi dilekçe örneği aşağıda yer alıyor.


Tapuda isim tashihi dava dilekçesi örneği..

......... NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE  

DAVACI: 

Ad Soyad 

Adres 

TC kimlik no


DAVALI : .......... TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ


DAVA : TAPUDA İSİM VE SOY İSİM  TASHİHİ


AÇIKLAMA : .......... ili ............. ilçesi ………………….mahallesi  ………….. ada ………………. Parselde  kayıtlı taşınmazda …………….. olan ismim …………….. olarak yazılmıştır. DELİLLER : Nüfus kaydı şahit beyanı ve diğer resmi kayıt ve sair belgeler. SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı ve yine yukarıda pafta ve parsel numaralarını belirttiğimiz tapu kaydında …….. ismimim …… olarak değiştirilmesini  saygılarımla arz ederim.  …./…./2013Davacı

İmzaTapuda isim değişikliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com