tapuda gedik hakkı

tapuda gedik hakkı

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

Aile konutunda borçsuz eşe itiraz hakkı verildi! 

Aile konutu olan bir taşınmazın tapuda sahibi olarak görünen eş, diğer eşin onayını almadan satış yapamıyor. Fakat aynı konut hacizle satılmak istendiğinde borçlu olmayan eşin bunu engelleme ya da satışı iptal ettirme fırsatı yoktu. Anayasa Mahkemesi borçsuz eşe itiraz hakkı tanıdı.

İntifa hakkı işlemleri 2016!

İntifa hakkı, mal sahibi tarafından bir kimseye tahsis edilen gayrimenkulden yararlanma, gayrimenkulü kullanma hakkı oluyor. Bu hak, tapuda yapılacak işlemler ile bir başkasına verilebiliyor. İşte intifa hakkı işlemleri 2016..

İntifa hakkı tesisi tapu harcı 2016!

İntifa hakkı, bir gayrimenkul üzerinde tesis edilebilen haklar arasında yer alıyor. Bu hak tesis edilirken tapuda belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki, intifa hakkı tesisi tapu harcı 2016 ne kadar?

Tapu tescili isteme hakkı!

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille oluyor. Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. Peki, tapu tescili isteme hakkı kimdedir?

Hisseli tapuda şufa hakkı süresi!

Hisseli tapular, gayrimenkule birden fazla kimsenin sahip olması halinde söz konusu oluyor. Peki, hisseli tapuda şufa hakkı süresi ne kadardır?

Tapuda hisse devri masrafları 2015!

Hisseli tapularda devir işlemleri gerçekleşebiliyor. Hisse devrinde, eğer devir yapılacak kişi bir başka hissedarsa, diğer paydaşların önalım hakkı olmuyor. İşte, tapuda hisse devri masrafları 2015!

Hisseli tapuda önalım hakkı!

Önalım hakkı, satış sürecinde olan bir taşınmazı diğer alıcılardan öncelikli olarak satın alma hakkı olarak karşımıza çıkıyor. İşte, hisseli tapuda önalım hakkı!

İntifa hakkı nasıl tesis edilir?

İntifa Hakkı, kişiye bir mal üzerinde ömür boyu kullanma hakkına sahip olma hakkını veriyor. Peki, bir tapuda intifa hakkı nasıl kurulur? İntifa hakkı nasıl tesis edilir?

Hisseli tapuda önalım hakkı nedir?

Kanunen paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. Peki, hisseli tapuda önalım hakkı nedir? Nasıl kullanılır?

Hisseli tapuda emlak vergisi nasıl ödenir?

Bina veya arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler emlak vergisi ödüyor. Peki, hisseli tapuda emlak vergisi nasıl ödenir?

Vefa hakkı kaç yıl geçerli olur?

Bir malı satanın, sattığı malı geri alma hakkının tapuda kayıt altına alınması işlemine Vefa hakkı deniyor. Peki, bu hak kaç yıl tesis edilebilir? Vefa hakkı kaç yıl geçerli olur?

Tapuda intifa hakkı ne demek?

Tapuda intifa hakkı, taşınmaz mala sahip olan kişinin taşınmaz maldan kullanma ve yararlanma hakkını başkasına devretmesine deniyor.Peki tapuda intifa hakkı ne demek?Tapuda intifa hakkı için gerekli belgeler nelerdir?

Gedik Holding'in acı günü: Vala Gedik vefat etti!

Gedik Holding Onursal Başkanı Halil Kaya Gedik'in eşi, Hakkı Gedik ve Hülya Gedik'in annesi Vala Gedik hayatını kaybetti. Cenaze bugün ikindi namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nden kaldırılacak ve defnedilecek...

tapuda gedik hakkı

tapuda gedik hakkı tapuda gedik hakkı

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, kelime anlamı olarak örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Tapuda gedik hakkı; Bir başkasına ait arsa üzerinde bina yapma, diğer ifade ile bugünkü üst hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun’un kabülünden sonra örfü beldeler tapu kütüğüne tescil edilmeye başlanmıştır. İmar Kanununda ise gedik hakkı (örfü belde, paftos) ile ilgili esaslar Geçici Madde 5'te yer alıyor.


Örfü belde, paftos:

Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.


Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir.


Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince...