07 / 07 / 2022

tapuda şerh ücreti

tapuda şerh ücreti

Tapu kütüğüne belli nedenlerden dolayı şerh düşülebiliyor. Bu işlem için belli oranlarda masraf ödemesi yapılıyor. Peki, tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

Aile konutu şerhi ücreti!

Aile konutu şerh, resmi olarak evli olan kimselerin yaşamaları ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları yer için tapuda konulan şerhe deniyor. Peki aile konutu şerhi ücreti ne kadar?

Tapuya şerh koydurma ücreti bu yıl ne kadar? İşte 2022 tapu şerhi ücreti!

Tapuya şerh koymak, gayrimenkul sahibinin mal üzerindeki haklarını kısıtlama amacıyla yapılan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Tapuya konulan şerh tapu siciline işleniyor. Peki, Tapuya şerh koydurma ücreti bu yıl ne kadar oldu! 2022 tapu şerhi ücreti...

Tapuda şerh varken satış yapılır mı, nasıl yapılır?

Gayrimenkul tapu kütüğüne bazı şerhler düşülebiliyor. Şerhi olan taşınmazların nasıl satıldığı merak ediliyor. Peki, tapuda şerh varken satış yapılır mı?

Tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

Tapu kütüğüne belli nedenlerden dolayı şerh düşülebiliyor. Bu işlem için belli oranlarda masraf ödemesi yapılıyor. Peki, tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

Tapuda cins değişikliği ücreti 2021!

Tapu belgesi üzerinde yapılacak cins değişikliği işlemi için bu yıl ne kadar harç ödemesi yapılacak? İşte tapuda cins değişikliği ücreti 2021...

Sitelerde yönetim planı tescil edilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, '3 blok, 140 bağımsız bölümlü sitemizin ilk yönetim planı 2007 tarihli ve tapuda tescilli. 2010’da yeterli çoğunluk ile onay almış olan yeni yönetim planının, tapuda şerh edilmiş olmasa dahi geçerli plan olduğunu anlıyorum. Doğru yorumluyor muyum?' sorusunu cevapladı.

Tapuda var olan şerhler ve şerh işleminin sonuçları nelerdir?

Tapu sicil kayıtlarındaki şerhlere ve şerh işlemlerin sonuçlarına emlağın satışına engel oluşturabileceği için dikkat edilmesi gerekiyor. İşte tüm merak edilenler...

FETÖ'cü müteahhitler vatandaşları mağdur etti!

FETÖ soruşturması kapsamında tapuda şerh konulan müteahhitler yüzünden vatandaşlar mağdur olmaya başladı. Müteahhitlere arsalarını vererek daire satın alan vatandaşların yanı sıra iş karşılığı daire alan esnaflarında mağdur oldukları belirtildi.

Tapuda trampa ücretini kim öder?

Trampa işlemi; İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine deniyor. Peki, tapuda trampa ücreti ne kadar? Tapuda trampa ücretini kim öder?

Tapuda aile konutu şerhine yeni düzenleme getirildi!

Yargıtay, tapuda 'aile konutu' şerhine yeni düzenleme getirdi. Buna göre tapuda şerh yoksa bile sonradan eşlerden biri, "burası aile konutuydu" itirazıyla satışı iptal ettirebilecek.

Tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Sit alanı ilan edilen taşınmaz malların tapu kütüğüne "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Tarih – Yevmiye" şeklinde şerh düşülüyor. Peki, tapuda sit alanı şerhi varsa ne olur?

Tapu şerhi sorgulama!

Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile belirtme yapılması için tapuya şerh konulabiliyor. Peki, tapuda şerh olup olmadığı nasıl sorgulanır? İşte tapu şerhi sorgulama..

Tapuya şerh koyma ücreti 2015!

Tapu kütüğünde, mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ile şerh konulabiliyor. Peki, ne kadar masraf ödenir? Tapuya şerh koymak ne kadar? İşte tapuya şerh koyma ücreti 2015...

Tapu vekaletname ücreti 2015!

Tapuda işlemlerini gerçekleştirmek için vakti olmayanlar veya sağlık durumu nedeniyle tapu dairesine gidemeyecek durumda olanlar vekaletname vererek bu işlemi bir başkasına yaptırabiliyor. Peki, tapu vekaletname ücreti 2015 ne kadar?

tapuda şerh ücreti Haberi

tapuda şerh ücreti

Tapu kütüğünde yapılabilen işlemler arasında şerh düşme de yer alıyor. Resmi kayıtlara geçmesi adına tapu kütüğüne çeşitli şerhler konulabiliyor. Daha çok mal sahibinin haklarını kısıtlama amacı ve alacak hakkının korunması maksadıyla şerh konulabiliyor. 

Tapuya şerh koydurmak isteyenler bu işlemin maliyet boyutunu merak ediyor. Tapuda yapılan her işlem gibi şerh için de belli oranlarda bedel tahsil ediliyor. Peki, tapuya şerh koyma ücreti 2022 ne kadar?

TAPUYA ŞERH NASIL KONULUR?

Şerh konulabilmesi için hak sahibi gerekli belgeler ile birlikte Tapu Müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Müracaat sırasında şerh talebini içeren dilekçenin de verilmesi gerekiyor.

Tapu kütüğüne işlenen bu şerhler kişisel haklar, temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan şerhler, tescille ilgili geçici şerhler olarak karşımıza çıkıyor.