21 / 03 / 2023

tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır

tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır

Şufa hakkı, taşınmazı öncelikle satın alma hakkı oluyor. Bu hakkını kullanmak isteyenler "Tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte merak edilenler...

tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır Haberi

tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır

Şufa hakkı, hisseli taşınmaz malların satışa konu olması halinde doğuyor. Bir hissedarın kendi payını satması halinde diğer hissedarlar şufa yani önalım hakkını kullanarak hisse payını satın alabiliyor.

Hisseli taşınmaza sahip olup, şufa hakkından haberi olmayanlar ya da hissesini satan hissedar tarafından bilgilendirilmeyenler bu hakkını satış sonrasında da kullanabiliyor. Öyle ki yasal olarak paylı taşınmazın satılması halinde öncelikle satın alma hakkı hissedarda oluyor.

Bu durum ile karşı karşıya gelen hisseli tapu sahipleri şufa hakkını nasıl kullanacakları ile tapu iptal ve tescil işlemlerini nasıl gerçekleştireceklerini merak ediyor. Peki, tapuda şufa hakkı nasıl kullanılır?

TAPUDA ŞUFA HAKKI NASIL KULLANILIR?

Şufa hakkı, hissedar tarafından alıcıya karşı olarak kullanılabiliyor. Şufa hakkının sahibinin tescil öncesi adına çıkan masrafları yatırması gerekiyor. Bu masraflar arasında, satış bedeli, alıcının tapu masrafları yer alıyor.