taşınmaz kira mevzuatı milli emlak

taşınmaz kira mevzuatı milli emlak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında taşınmaz kira mevzuatına ilişkin yasal düzenlemelere yer veriliyor. İşte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde yer alan taşınmaz kira mevzuatı...

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin genelge!

Kamu idarelerinin taşınmaz kiralamalarına ilişkin genelge, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.Genelgeye göre Kamu idarelerinin taşınmaz kira bedelleri TÜFE'nin on iki aylık ortalamalara göre belirlenecek. 

GYODER Gayrimenkul eğitim semineri 24 Kasım'da!

GYODER 'in Taşınmaz (Gayrimenkul) Mevzuatı / Güncel Taşınmaz Sorunları Eğitim Semineri 24 Kasım'da yapılacak. Peki bu eğitime kimler katılmalı?

Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart!

Taşınmaz malların kiraya verilmesi halinde elde edilen gelir için vergi ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname verilmesi gerekiyor. Kira gelir vergisi beyannamesinde son gün 25 Mart 2015...

Kira gelir vergisinde zarar doğması hali!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince; taşınmaz mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak; belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, kira gelir vergisinde zarar doğması halinde hesap nasıl

Kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi ne zaman verilir?

Kira gelir vergisi, taşınmaz kiralamalarından elde edilen kazanç için belli bir sürede beyan veriliyor. Beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda pişmanlık dilekçesi ile beyanname verilebilir. Peki, kira gelir vergisi pişmanlık dilekçesi ne zaman veril

Kira gelirlerinden alınan gelir vergisi!

Taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen kira kazançları vergiye tabi tutuluyor. Kira gelirlerinden alınan gelir vergisi beyanname verilerek senede 2 taksit halinde ödeniyor...

Kira vergisi iktisap bedeli indirimi!

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen gelirin istisna bedelini aşması halinde kira gelir vergisi ödeniyor. Ödenecek vergiden bazı giderler indirilebiliyor. İşte kira vergisi iktisap bedeli indirimi...

İşyeri kira gelir vergisi nereye ödenir?

Taşınmaz malını kiraya vererek 2014 yılı içerisinde gelir elde eden kimseler, 2015 yılında gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, işyeri vergi sınırı ne kadar? İşyeri kira gelir vergisi nereye ödenir?

İşyeri kira geliri vergisi nasıl hesaplanır?

Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, gelir vergisine tabi tutuluyor. Peki, işyeri kira geliri vergisi nasıl hesaplanır? İşte vergi hesabı..

Kira vergisinden indirilebilecek giderler!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz mallarını kiraya veren kimseler, kira gelir vergisi mükellefi oluyor. Vergi beyannamesinde bazı giderler indirilebiliyor. Peki, kira vergisinden indirilebilecek giderler nelerdir?

Konut kredisi faizi kira beyannamesi 2015!

Taşınmaz mal kiralamalarından elde edilen kira gelirleri için Gelir Vergisi Kanunu gereğince, kira gelir vergisi ödeniyor. Kredi ile alınan evin kira vergisinde faizler indirilebiliyor. İşte konut kredisi faizi kira beyannamesi 2015...

Eksik kira beyanı cezası 2015!

Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz malların kiraya verilmesi ile elde edilen gelirler vergiye tabi tutuluyor. Peki, vergi için eksik beyanname verilirse ne olur? Eksik kira beyanı cezası 2015 nedir?

İşyeri kira geliri hesaplama 2015!

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz malların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, vergiye tabi tutuluyor. Peki, işyeri vergisi nasıl hesaplanır? İşte işyeri kira geliri hesaplama 2015..

taşınmaz kira mevzuatı milli emlak

taşınmaz kira mevzuatı milli emlak taşınmaz kira mevzuatı milli emlak

Taşınmaz kira mevzuatı!

Taşınmaz kira mevzuatı kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayımlanan yasal hükümlere göre, taşınmaz kiraları; özellik arzeden kiralama işlemleri, genel olarak kiralama işlemleri, özellik arzeden kiralama işlemleri olarak sıralanıyor.


TAŞINMAZ KİRA MEVZUATI

KİRA İŞLEMLERİ


Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımıza aittir.


Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri esasen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümleri ile Bakanlığımızca çıkarılan Genelgelere göre yürütülmektedir.


GENEL OLARAK KİRALAMA İŞLEMLERİ


ÖZELLİK ARZEDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ


1- Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilmesi


2-...