Trampa harç oranı

Trampa harç oranı

Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Trampa işleminin mali yönü!

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etme işlemine tapu trampa işlemi deniyor. İşte, trampa işleminin mali yönü!

Tapu takas harcı 2015!

Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas harcı 2015!

Trampa harcı 2015!

Tapu takas işlemleri Tapu Müdürlükleri'nde gerçekleştiriliyor. Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için devlet tarafından taraflardan trampa harcı talep ediliyor. İşte, trampa harcı 2015!

2018 yılı çevre ve temizlik vergisi artış oranı belli oldu!

2018 yılında uygulanacak çeşitli vergi, harç ve cezalardaki artış hesaplamasında esas alınan yeniden değerleme oranı belli oldu..

500 bin liralık konuta 57 bin lira indirim geldi!

Tapudaki binde 20 olan harç oranı binde 15'e indi. Hasılat paylaşımı sözleşmelerinde damga vergisi ve uzun vadeli dış kredilerde KKDF de sıfırlandı. Tüm bu indirimler ile 500 bin liralık konuta 57 bin lira indirim geldi.

Tapu bağış harç oranı yüksek mi?

Mesken, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkuller satış ve bağış yolu ile bir başkasına devredilebiliyor. Peki, tapu bağış harcı ne kadar? Satış harcından yüksek mi?

Arsa tapu harcı oranı hesaplama 2016!

Arsalar da dahil taşınmaz malların tapu devir işlemleri bağlı oldukları tapu dairesinde yapılıyor. Peki, arsa tapu harcı oranı ne kadar? Harç nasıl hesaplanır?

Tapuda hibe harç oranı 2016!

Taşınmaz malların tapusu satış yolu ile devredilebildiği gibi hibe yoluyla da devredilebiliyor. Peki, tapu hibesi için ne gerekir? Tapuda hibe harç oranı 2016 nedir?

Tapu trampa masrafları 2016!

Gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemesinin de yapılması halinde tapular değiştirilebiliyor. Peki, trampa için ne kadar masraf yapılır? İşte tapu trampa masrafları 2016..

Tapu trampa işlemleri 2016!

Taşınmaz malların tapuları, tapu dairesinde trampa edilebiliyor. Peki, trampa nasıl yapılır? Tapu trampa işlemleri 2016 nelerdir? Bu işlem için neler gerekir? Tapu trampa için ne kadar harç ödenir?

Tapu trampa harcı 2016!

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemi olan trampa için ne kadar harç ödenir? İşte tapu trampa harcı 2016..

İcra başvuru harç oranı 2016!

Alacaklı-borç ilişkisi bulunan kimseler arasında yaşanan gecikmeler nedeni ile icra müdürlüğüne müracaat edilebiliyor. Peki, icra başvuru harç oranı 2016 ne kadar? İşte 2016 yılı tarifesi..

Tapu harç bedeli oranı 2015!

Arsa, arazi, ev ve işyeri satışlarında tapu dairesinde belli oranlarda tapu harcı ödeniyor. Peki, tapu harç bedeli oranı 2015 nedir? Tapu harç bedeli oranı nasıl hesaplanır?

Tapuda trampa harcı 2015!

Borçlar Kanunu gereğince, trampa işlemlerinde satışa ilişkin hükümler kullanılıyor. Tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen trampa işlemi için harç ödenmesi yapılması gerekiyor. İşte, tapuda trampa harcı 2015!

2015 tapu harç masrafı nasıl hesaplanır?

Tapu harcı, bazı durumlarda satıcı olan mülk sahibi alıcıyla anlaşma yaparak binde 40’lık oranı yalnız alıcıdan tahsil edilebiliyor. Peki, 2015 tapu harç masrafı nasıl hesaplanır?

Tapu bağış harç oranı 2015!

Bir taşınmaz malın mülkiyet hakkının kimde olduğunu gösteren tapuların devir işlemleri Tapu Müdürlüğünde yapılıyor. Devir işlemi satış yoluyla yapılabildiği gibi hibe (bağış) yolu ile de yapılabiliyor. İşte tapu bağış harç oranı 2015...

Trampa harç oranı

Trampa harç oranı Trampa harç oranı

Trampa işleminde tapu harcı ne kadar?

Takas işlemi olarak da bilinen trampa, taşınır veya taşınmaz bir malın başka bir malla değiştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu işlemde ilgili malların mevcut değerlerinin eşit olma şartı aranmıyor. 


Değerler arasında eşitlik olmadığı takdirde, aradaki fark para ödenerek kapatılabiliyor. Tapu sicil müdürlüğünün trampada değerleri eşitlemek konusunda bir müdahale yetkisi bulunmuyor. 


Tapuda trampa işlemlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli belgelerin temini ve tapu harcınn ödenmesi gerekiyor. Devlet tarafından, her yıl belirlenen tapu trampa harcı, her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tapu trampa harcı hesabı...

… ili, … mahallesi, .. ada .. parsel, .. blok …kat … numaralı bağımsız bölümün maliki Ahmet … ve tapu harcına esas beyan değeri 32.000,00 TL iken, ..ili, … mahallesi, .. ada...