10 / 08 / 2022

Vakıf GYO kira geliri 2021

Vakıf GYO kira geliri 2021

Vakıf GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin toplam varlıkları 4 milyar 619 milyon 815 bin 11 TL olurken, dönen varlıkları 2 milyar 581 milyon 459 bin 332 TL olarak belirlendi. 

Vakıf GYO'nun 720 bin TL'lik kira alacağı var iddiası!

Sayıştay'ın Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na (GYO) ilişkin raporu açıklandı. Buna göre, bir şirketin Vakıf GYO'ya ödemesi gereken kira bedellerini ödemediği, Vakıf GYO'nun 720 bin Türk Lirası kira tutarı için dava açması gerektiği vurgulandı.

Vakıf GYO ilk 9 ayda ne kadar hasılat elde etti?

Vakıf GYO 1 Ocak 2021-30 Eylül 2021 tarihlerini kapsayan dönemde 5 milyon 968 bin 183 TL hasılat, 2 milyon 663 bin 98 TL kira geliri elde etti.

Vakıf GYO'dan 2020 yılında 3.1 milyon TL'lik kira geliri!

2020 yılı içerisinde Vakıf GYO'nun gayrimenkul portföyünde bulunan taşınmazlara ilişkin olarak toplam 3 milyon 125 bin 823 TL kira geliri elde edildi. 

Vakıf GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Vakıf GYO'nun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2020 tarihinde  düzenlendi. 

Vakıf GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Vakıf GYO'nun Denetim Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı, üyeliğine Rifat Demirbaş, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı, üyeliğine Kadir Karataş Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı üyeliğine Ahmet Yılmaz seçildi.

Mikail Hıdır, Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Vakıf GYO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucunda Mikail Hıdır Yönetim Kurulu Başkanlığına, Şükrü Mete Tepegöz Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçildi. 

Vakıf GYO'nun Esas Sözleşmesi'ndeki değişiliği tescillendi!

Vakıf GYO'nun Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 16 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi ve 18 Haziran 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildi.

Vakıf GYO'nun portföyünde 1.5 milyar TL değerinde gayrimenkul bulunuyor!

Özgür Karabat, ihale kanunundan istisna tutulan Vakıf GYO’nun portföyünde 1.5 milyar TL değerinde arsa ve gayrimenkul olduğunu belirtti...

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkardı!

Vakıf GYO'nun sermayesini 460 milyon TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlandı ve yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. 

Vakıf GYO Transform Fikirtepe Projesi'nin yıl sonu değerleme raporu!

Vakıf GYO portföyünde yer alan İstanbul ili, Kadiköy ilçesi'ndeki Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2019 yıl sonu revize gayrimenkul değerleme raporu yayınlandı. 

Vakıf GYO sermayesini 460 milyon TL'ye çıkaracak!

Vakıf GYO'nun 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 460 milyon TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Haziran 2020 tarih ve 12233903-340.05.05-E.5497 sayılı yazısı ile onay verildi.

Vakıf GYO'nun İzmir Konak Karma Projesi değerleme raporu!

Vakıf GYO İzmir Konak Karma Projesine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Madde 22 (d) uyarınca hazırlatılan değerleme raporunu yayınladı.

Vakıf GYO 2019 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Vakıf GYO 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verildi. 

Vakıf GYO kira geliri 2021 Haberi

Vakıf GYO kira geliri 2021

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 31 Aralık tarihinde sona eren faaliyet dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınladı.

Vakıf GYO tarafından yayınlanan faaliyet raporuna göre; şirketin toplam varlıkları 4 milyar 619 milyon 815 bin 11 TL olurken, dönen varlıkları 2 milyar 581 milyon 459 bin 332 TL olarak belirlendi. 

Vakıf GYO'nun 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki bağımsız denetimden geçmiş hasılatı 248 milyon 238 bin 123 TL olurken, şirket 2121 yılında 3 milyon 518 bin 252 TL kira geliri elde etti.

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

  
KARAR TARİHİ:09/02/2022 KARAR SAYISI: 2022/8

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

a)       Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanmış...