Haczin varlığı gayrimenkulün devrini engeller mi?

Haczin varlığı gayrimenkulün devrini engeller mi?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Eşimin babasından miras kaldı.Eşim borçluydu. Miras olarak kalan gayrimenkuldeki hissesine haciz tatbik edildi. Eşim de hissesini kardeşine devretti. Kardeş de hacze konu borcu ödedi ama şimdi bu parayı eşimden istiyor. Bu mümkün mü?' sorusunu yanıtladı


Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Eşimin babasından miras kaldı. Kardeşleri de var. Ancak eşim işyeri nedeniyle borçluydu. Bu nedenle miras olarak kalan gayrimenkuldeki hissesine haciz tatbik edildi. Eşim de hissesini kardeşine devretti. Kardeş de hacze konu borcu ödedi ama şimdi bu parayı eşimden istiyor. Bu mümkün mü?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Haczin varlığı gayrimenkulün devrini engeller mi?

Eşimin babasından miras kaldı. Kardeşleri de var. Ancak eşim işyeri nedeniyle borçluydu. Bu nedenle miras olarak kalan gayrimenkuldeki hissesine haciz tatbik edildi. Eşim de hissesini kardeşine devretti. Kardeş de hacze konu borcu ödedi ama şimdi bu parayı eşimden istiyor. Bu mümkün mü?

● K.K. 

★ ★ ★ ★ ★ 

Önce genel bir bilgi vereyim. Bir gayrimenkul üzerine, malikinin borcu nedeni ile haciz tatbik edilmiş olabilir. Bu haczin varlığı gayrimenkulün devrini engellemez. Tapu kayıtlarında bu husus görüldüğü için devralan kişinin bunu bile bile aldığı ve kabul ettiği düşünülür. Bu gayrimenkulün üzerindeki borcu yüklenmiş olur. İşte okuyucumun kayınbiraderinin durumu da bu.

Yani kardeşine ait gayrimenkul hissesini aldığına göre bu borcu da üstlenmiş. Okuyucumun ifadesinden anladığım kadarıyla da bu hisse devri nedeniyle bir bedel almamış. Yine okuyucumun verdiği rakamlardan ödenen borcun, devredilen hisseye göre düşük olduğunu görüyorum. Böyle olsa da olmasa da gayrimenkul üzerindeki haczi kaldırmak için ödediği parayı kardeşinden (veya ablasından) talep etmesi mümkün değildir. Hacizli bir malı satın alan da zaten bu hususu bilerek ve kabul ederek almaktadır. Tatbikatta böyle bir gayrimenkulü alma cesareti gösterenler, borç miktarını hesaplayarak, satış bedelini buna göre ödemekte, bile bile bu borcu da üstlenmektedir. 

★ ★ ★ ★ ★ 

Bu uygulama nedeni ile önemli derecede mağduriyetlerin olduğunu da özellikle müteahhitten daire alacaklar için hatırlatayım. Müteahhitten daire alacak olanlar, satış vaadine konu olan bağımsız bölüm üzerinde haciz veya ipotek olmadığına mutlaka dikkat etmeli, bunu incelemeli ve bağımsız bölüm tapusu temizse satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh vermelidir. Aksi halde tescil zamanı geldiğinde satışa konu bağımsız bölüm üzerinde mevcut hacizler veya ipotekler, tapunun alıcıya devrine engel olmaktadır. Doğal olarak alıcı bu hali ile bağımsız bölümü üstlenmek istemiyor. Aksi halde bu borcu da üstlenmiş olacaktır. Bu konuda önemli ihtilaflara tanık oluyorum.