Hatay Belen'de 5.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Hatay Belen'de 5.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika! Hatay Belen'de 5.1 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Hatay İli, Belen İlçesi, Şenbük Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul 5 milyon 158 bin TL ile icradan satışa çıkarıldı. Hatay İli, Belen İlçesi, Şenbük Mahallesi'nde yer alan fabrika vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan gayrimenkul için 5 milyon 158 bin TL isteniyor. 

Özellikleri : Hatay İl, Belen İlçe, 105 Ada, 1 Parsel, ŞENBÜK Mahalle/Köy, - Mevkii, Bölgede çeşitli üretim yapan fabrikalar mevcuttur. Belen/Antakya yolu üzerinde Top Boğazı civarında yer alan Organize Sanayi Bölgesinin olduğu yerdir. Organize Sanayi Bölgesi yoldan yüksek rakımda yer almaktadır. Bölgede arsa fiyatları yüksektir.B ölgede son yıllarda çok hızlı sanayi yapılarının inşa edildiği göze çarpmaktadır.Boş arsa bulmak zordur.İnşa edilen yapılar genelde çelik veya prefabrik sanayi yapısıdır.

Alt yapı ve üst yapı sorunu yoktur.Belediyenin tüm olanaklarından faydalanmakta, ulaşım sorunu yoktur.Taşınmazlar; 1.Fabrika:Prefabrik ile yapılan kapalı alan, 2007 deprem yönetmeliğine göre projelendirilip ve buna uygun olarak ta inşa edilmiştir.Yer taban döşemesi beton döşemedir.Raylı kapı fabrika giriş kapısında mevcuttur. 2.İdari bina:Betonarme karkas olarak inşa edilen bina 2 kat inşa edilmiştir. 3.27/08/2015 tarihli Antakya Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu başkanlığının kararına göre 3.047,99 m2 alanlı 113 ada, 31 nolu parselin 75 USD/m2 bedelle tahsisine karar verildiği belirtilmektedir.Dosyamızda 27/05/2016 tarihli kıymet takdiri yapılırken emsal olarak bu değer esas alınmıştır.

Kıymeti : 5.158.080,00 TL
1. Satış Günü : 30/04/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 25/05/2018 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İSKENDERUN ADLİYESİ ZEMİN KAT İCRA SATIŞ ODASI İSKENDERUN/HATAY

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir." İş bu ilan İ.İ.K.'nın 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur. "
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2478 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/03/2018