Hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir?

Hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir? Hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir?

Hazine arazileri, genel hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde satılabiliyor. Peki, hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir?Hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir?

Hazine arazileri, genel hükümlere göre satış, doğrudan satış, ve Özel Kanunlara göre satış olmak üzere üç şekilde satılabiliyor. Peki, hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü nedir?


Hazine arazisi satış ihalelerde uygulanan ihale usulü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından şu şekilde açıklanıyor:


Satış ihalelerinde açık teklif, kapalı teklif usulü olmak üzere iki tür ihale usulü uygulanır. Genel olarak uygulanan ihale usulü Açık teklif usulüdür. 


Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı ki bu tutar 2009 yılı için 10.000 000 TL dir.- geçmeyen ihaleler açık teklif usulüyle yapılabilir. 


Açık teklif usulü ile yapılan ihaleler isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 


Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ki bu saat 14:00 dür- komisyon başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla, kapalı teklif usulüne göre düzenlenen teklif mektubu esaslarına uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 


Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilir. Daha sonra ihalede hazır bulunanlar şartnameyi imzalar. Ve sonrasında ilk teklifler ihaleye ait arttırma kağıdına yazılır. 


Posta ile teklif varsa oda yazılır. Daha sonra açık arttırmaya geçilir. Açık arttırma sırasında ihaleden çekilenler daha sonra tekrar teklif veremezler. İhale tahmini bedelden aşağı kalmamak üzere en yüksek teklifi veren kişiye ihale edilir.


Geçici teminat bedeli ne demek?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com