07 / 07 / 2022

Hazineye ait 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa sunulacak!

Hazineye ait 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa sunulacak!

2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçüme sahip Hazine taşınmazının vatandaşlara arz edilmesi planlanıyor. Yatırım ve istihdamın teşviki kapsamında hazırlanan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek yatırımcılara arz edilecek. Anadolu Ajansı'ndan Deniz Çiçek Palabıyık'ın haberine göre; bu çerçevede, 2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçüme sahip Hazine taşınmazının vatandaşlara arz edilmesi planlanıyor. 

2022 yılı Bütçe Gerekçesi'nden yapılan derlemeye göre, yatırımların desteklenmesi için Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki kapsamında kullandırılması uygulaması devam ettirilecek. Ayrıca, proje bazlı yatırımlara arazi desteği sağlanması amacıyla da Hazine taşınmazları arz edilecek.

Hazineye ait 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa sunulacak!

2020 ve 2021'in 8 aylık döneminde toplam 43 milyon 300 bin metrekare yüzölçüme sahip taşınmaz, eğitim, tarım ve hayvancılık, turizm ve diğer amaçlı yatırımlar için ilana sunuldu. Yaklaşık 501,5 milyon TL yatırım tutarı ve 2 bin 48 kişilik istihdam taahhüdü karşılığında 5 milyon 600 bin metrekare yüzölçümlü taşınmaz için ön izin ve irtifak hakkı verildi.

Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi çerçevesinde ise Yerli Otomobil Projesi başta olmak üzere 2020'de 27,8 milyar TL yatırım tutarlı, 6 bin 500 kişilik istihdam taahhüdü bulunan 4 proje için 9 milyon 28 bin metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazı üzerinde irtifak hakkı tanındı. 

Hazine taşınmazları arzının alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önüne alınarak hızlı bir şekilde yapılması, gayrimenkul sektörünün yönlendirilmesi, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması planlanıyor. Söz konusu amaç kapsamında, yatırım ve istihdamın teşviki için hazırlanan Hazine taşınmaz portföyü genişletilerek "wwwmilliemlakgovtr" adresli web sitesinde ilana verilecek ve yatırımcılara arzı gerçekleştirilecek. Bu çerçevede 2022-2024 döneminde toplam 60 milyon metrekare yüzölçüme sahip Hazine taşınmazı vatandaşlara sunulmuş olacak. 

Hazineye ait 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa sunulacak!

Doğrudan satış yapılacak

Hazineye ait taşınmazlar önemli kamu projelerinin finansmanında kullanılmak amacıyla uygulayıcı kuruluşlara devredilmek şartıyla ekonomiye kazandırılacak, böylece kaynak hazırlanmasına destek sunulacak. Kentsel dönüşümün ve sosyal konut yapımının desteklenmesi için Hazineye ait taşınmazların kullanılması 2022-2024 döneminde de sürecek. 

Yatırım gerçekleştirilmesi amacıyla üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilen Hazine taşınmazlarının yatırımcılara uygun şartlarla doğrudan satışı yapılacak. Bu şekilde, bir taraftan kamunun gelir elde etmesi diğer taraftan da yatırımcıların bu taşınmazlar üzerindeki yatırımlarını artırmalarına imkan sunulacak.

Hazineye ait 60 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz satışa sunulacak!

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanı içinde Hazineye ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin talep edilmesi ve bir sakınca olmaması halinde, harca esas değerleri üzerinden bu arazilerin OSB'lere satışı da devam ettirilecek.

2003-2021 yılları arasında satılan Hazine'ye ait taşınmazlar meclis gündeminde!

Yatırım ve istihdam taahhüt eden yatırımcılara ihalesiz arazi imkanı!