Hisseli arsada şufa hakkı!

Hisseli arsada şufa hakkı!


Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı olarak ifade ediliyor. Peki, hisseli arsada şufa hakkı nasıl kullanılır?


Hisseli arsada şufa hakkı!

Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı olarak tanımlanıyor.


Ön alım hakkı olarak da bilinen şufa hakkının sahipleri, taşınmaz mülkiyetinin hissedarları oluyor. Şufa hakkı, kanuni şufa hakkı ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere ikiye ayrılıyor. 


Kanuni önalım hakkı;

Paylı mülkiyette, taşınmazın paydaşlarından birinin payını bir üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların aynı sözleşmesel şartlarla bu payın öncelikle alıcısı olabilme yetkisini kendilerine veren hak olarak tanımlanıyor.


Türk Medeni Kanuna göre, ortaklardan birinin kendi payını satması durumunda, satışın alıcı ya da satıcı tarafından diğer paydaşlara bildirilmesi yükümlülüğü bulunuyor. Bu bildirimin noter aracılığı ile yapılması gerekiyor. 


Peki paydaşlar arasında şufa hakkı kullanılabilir mi? Hisseli arsada şufa hakkı nasıl kullanılır? Paydaşlarından biri diğer bir paydaşa hissesini satarsa; diğer paydaşlar şufa hakkına sahip olabilir mi?


Kanun gereğince paydaşlarından biri diğer bir paydaşa hissesini satarsa; diğer paydaşlar şufa hakkı davası açamıyor. Diğer ifade ile bir paydaşa yapılan satışta diğer paydaşlar yasal önalım hakkına sahip olunmuyor.


Yasal şufa hakkı ancak paydaş olmayan bir üçüncü kişiye satış yapılırken kullanılabiliyor. 


Hisseli arsada izale-i şuyu davası nasıl açılır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com