Hobi bahçeleri mevzuatının düzenlenmesi talebi TBMM'de!

Hobi bahçeleri mevzuatının düzenlenmesi talebi TBMM'de! Hobi bahçeleri mevzuatının düzenlenmesi talebi TBMM'de!

Hobi bahçesi oluşturulmasının bir mevzuatla düzenlenmesi talebi meclis gündemine taşındı. MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...MHP  İzmir  Milletvekili Hasan Kalyoncu, Hobi bahçesi oluşturulmasının bir mevzuatla düzenlenmesi talebine ilişkin soru önergesi hazırladı. Kalyoncu sorularını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sordu.

Kalyoncu önergesinde "Ülkemizde özellikle bazı illerde tarım arazileri bireysel olarak veya kooperatif kurularak hobi bahçeleri adı altında ekonomik anlamda tarım yapılamayacak boyutlarda çok küçük parçalara bölünmekte, üzerine tel çit, duvar ve yapı inşa edilerek, satılmaktadır. Ancak bu satışın Tapu Müdürlükleri kanalı ile değil kooperatif üyeliği şeklinde veya noter sözleşmeleri ile yapıldığı, gerek Kaymakamlıklara, gerekse de Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine yoğun şekilde şikâyette bulunulduğu bilinmektedir." dedi.

Bu durumun özellikle seçim bölgesi İzmir’de Aliağa, Menderes, Buca, Torbalı gibi ilçelerde yaygınlaşmakta ve arazi sahipleri açısından rant kaynağı olarak görüldüğünü, şuan itibariyle kuruluş aşamasında olanlarla birlikte 25’e yakın kooperatifin faaliyete geçtiğini belirten Kalyoncu, "Edinilen bilgilere göre; Hobi Bahçesi kuran Kooperatiflerin Bakanlığınıza bağlı olarak “Gayrimenkul İşletme Kooperatifi” olarak kurulduğu ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün “Gayrimenkul İşletme Kooperatifi Anasözleşmesi’Yıde bulunmamasına rağmen başvuru sırasında ek faaliyet alanı olarak “hobi bahçesi” eklenmesi ile düzenleme yapıldığı ve bunun da Bakanlığınızın bilgisi dahlinde olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu bahçeler direk şahıs adına ya da kooperatif veya emlakçı aracılığıyla açılmakta ve fiili olarak araziyi bölerek noter satışı ile yapılmaktadır. Hobi bahçelerine olan yoğun talep nedeniyle dekarı 70-80 bin TL arasında değişen tarım arazilerinin fiyatının 250 bin TL’ye ulaştığı, ilk başlarda 500 metrekarelik parsele yapılan hobi bahçelerinin şuan 150 metrekareye kadar düştüğü de bilinmektedir." diyerek bu çerçevede hazırladığı 12 sorusuna yanıt aradı.

Kalyoncu'nun soruları

1- Ülkemizde hangi ilde kaç adet hobi bahçesi kurulmuştur?

2- Hobi Bahçesi kurulması ülkemiz için bir ihtiyaç mıdır? İhtiyaçsa, Hobi Bahçelerinin kurulmasına ilişkin bir düzenleme neden yapılmamıştır?

3- Bakanlığınızın ilgili sözleşmesinde faaliyet alanı genişleterek, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırı olarak tarım arazisi üzerine hobi bahçesi yapılmasına izin verildiği yönündeki iddialar doğru mudur?

4- Bakanlığınızın bilgisi ve onayı dahilinde Ticaret İl Müdürlüklerine gelen başvuru sırasında faaliyet alanı genişletme talebi ile sözleşmeye “hobi bahçeleri” kelimesinin eklendiği yönündeki iddialar doğru mudur?

5- Bu uygulama tarım arazilerinin korunmasına engel olmakla birlikte ticari amaçla kullanımının önünü de açmış olmuyor mu?

6- Bakanlığınızın hiçbir denetim mekanizması olmadığı ve sadece gelen şikâyet sonucu Tarım Orman İl Müdürlükleri tarafından kontrole gidildiğinde arazinin usulsüz kullanıldığının ortaya çıktığı yönündeki iddialar doğru mudur?

7- Hobi bahçeleri uygulaması ile arazi sahipleri ya da kooperatiflerin arazileri değerinden fazlaya satarak haksız kazanç elde ettiği yönündeki eleştirilere katılıyor musunuz?

8- Hobi Bahçesi satın alan vatandaşlarımız hem maddi olarak mağdur edilmiş hem de kaçak mal edinmiş olmuyor mu?

9- Değerinden fazla para ödeyerek hobi bahçesi satın alan ve üzerinde ilave masraf yapan vatandaşlarımız tapu alamadığı için mağduriyet yaşamaktadır. Bakanlığınızın buna yönelik bir çalışması var mıdır?

10- Hobi Bahçeleri için kanun, mevzuat ve yönetmeliklere göre izin alınması ve bu sahaların imar mevzuatına uygun olarak yapılmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bu yönde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

11- Hobi Bahçeleri olarak kullanılacak alanların ilgili belediyeler tarafından alt yapıları ile birlikte oluşturulması, imar mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi ve kullanıcılara tahsis edilmesi hususu; gayrimenkul ile ilgili meydana gelebilecek hukuki sıkıntıların önlenmesi düşünülmekte midir?

12- Gayrimenkul İşletme Kooperatiflerinin ve özel şahısların “Hobi Bahçeleri” ile ihtiyaçları için ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere göre izin alınması ve bu sahaların imar mevzuatına uygun olarak yapılmasının sağlanması hususunun sağlıklı olarak tanımlanması için; “Hobi Bahçeleri” yönetmeliğinin ilgili kurumlarca hazırlanması düşünülmekte midir?