İfraz harcı ne kadar?

İfraz harcı ne kadar?

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının ödenmesi gerekiyor. Peki ifraz harcı ne kadar? İşte tapu ifraz harcı 2021...


Tapu belgesi üzerinde yapılabilen işlemlerden biri olan ifraz, tapu ayırma işlemi olarak karşımıza çıkıyor. 

İfraz harcı ne kadar?

Tapu ifrazı, tek bir parsel halinde tapuya kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması için yapılıyor. İfraz işleminden sonra parseller tapu kütüğüne ayrı ayrı kaydediliyor.

İfraz harcı ne kadar?

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, ifraz harcı ne kadar? İşte tapu ifraz harcı 2021...

İfraz harcı ne kadar?

İfraz harcı ne kadar?

a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38

b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55

Tapu ve Kadastro Harçları 2021!

Tapu ifraz harcı 2020!