Çukurova Balkon

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik! İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik!

3 Mayıs 2011 Salı günü 27923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki hükümler için haberimizi inceleyebilirsiniz....


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


YÖNETMELİK


Kamu İhale Kurumundan:


İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 3/1/2009 tarihli ve 27099 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(3) Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararla bir hak kaybına veya zarara uğradığını ya da zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia edenler bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililer bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikayet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yaparlar.”


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.