İmar planında geri dönüşüm kararı uygulanmazsa ne olur?

İmar planında geri dönüşüm kararı uygulanmazsa ne olur?İmar planı uygulaması için verilen geri dönüşüm kararının muhatabı idare gereğini yapmazsa ne olur? İmar planı uygulamasında verilen geri dönüş kararının uygulanmaması halinde ne yapılmalı? İşte cevaplar...


İmar planında geri dönüşüm kararı uygulanmazsa ne olur?


Tapu ve Kadastro Başmüfettişi Hüseyin Koçak'ın Tapu-Kadastro.net'te yayımlanan yazısına göre; 18 uygulamasına karşı açılan dava, uygulamanın iptaline şeklinde karara bağlanmasına ve ilgili idareye tebliğ edilmesine karşın ilgili idare tarafından herhangi bir işlem yapılmaz ise;

 

Yukarıda da belirtildiği üzere ilgili idare tarafından işlem yapılmadığı sürece Tapu ve Kadastro İdaresi tarafından herhangi bir işlem yapılamayacaktır. Bunun sonucu olarak da, mahkeme kararı ile iptal edilmiş olan imar parselleri, ilgili idarenin gereğini yapmaması nedeniyle yaşamaya devam edecektir.

 

Buna engel olabilmek için de uygulamayı iptal ettiren davacının, İdare mahkemesinin kararını gerekçe göstermek suretiyle, Asliye Hukuk Mahkemesinde tescil iptal davası açarak mevcut tescili iptal ettirmesi gerekir.