İnşaat sektörü 2014 yılında yüzde 5 oranında büyüyecek!

İnşaat sektörü 2014 yılında yüzde 5 oranında büyüyecek!

Türkiye inşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün 2013 Yılı Değerlendirmesi" raporunda, özel sektörün ivmesiyle inşaat sektörünün 2014 yılında yüzde 5 oranında büyüyeceği belirtildi...İMSAD, "İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün 2013 Yılı Değerlendirmesi" raporunda, özel sektörün ivmesiyle inşaat sektörünün 2014 yılında yüzde 5 oranında büyüyeceği belirtildi.Türkiye inşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) "İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün 2013 Yılı Değerlendirmesi" raporunda, özel sektörün ivmesiyle inşaat sektörünün 2014 yılında yüzde 5 oranında büyüyeceği belirtildi. 


Türkiye İMSAD'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD taralından düzenlenen "2014 Sürprizler Yılı mı, Fırsatlar Yılı mı?" konulu ekonomi toplantısında, "İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün 2013 Yılı Değerlendirmesi" raporu da açıklandı. 


Kamu inşaat harcamalarının yıl genelinde yüzde 30'u aşan oranda büyüdüğüne ve inşaat sektöründeki büyümede etkin olduğuna işaret edilen raporda, 2014 yılında Türkiye ekonomisi için yüzde 4 oranmda büyüme hedefi konulduğu, tüketim harcamalarında ise yüzde 3,2 büyüme öngörüldüğü aktarıldı. 


2014 yılının aynı zamanda tasarruf yılı ilan edildiğine değinilen rapora göre, 2014 yılında içinde inşaat harcamalarının da içinde bulunduğu özel sektör yatırım harcamalarmda hedeflenen büyüme yüzde 5,6 oranmda olacak. Buna bağlı olarak 2014 yılında özel sektörün sürükleyeceği inşaat sektöründe yüzde 5 büyüme gerçekleşecek. İnşaat malzemeleri sektörünün 2013 yılında özelikle kamu yatırımları ağırlıklı olan iç talebin etkisiyle büyüdüğü belirtilen raporda, inşaat malzemeleri sanayinin alt sektörler arasındaki büyüme oranlarında önemli farklılıklar yaşandığı ve özellikle kamu yatırımları talebine bağımlı alt sektörler arasmda bulunan çimento, hazır beton gibi ürünlerde daha hızlı büyüme görüldüğü kaydedildi. 


Rapora göre, bu gelişmelere bağlı olarak, yenileme pazarı da dahil olmak üzere inşaat malzemeleri iç pazarmda 2013 yılında yaklaşık yüzde 6 oranmda bir büyüme seyri bekleniyor. 


İNŞAAT MALZEMELERİ 


Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2013 yılnıı yüzde 6 oranında büyüme ile kapatması beklenen inşaat sektörünün, yüzde 4 civarmda büyümesi beklenen ekonomiden daha hızlı bir büyüme performansı gösterdiğini ifade etti. Son 6 çeyrektir küçülen özel sektör inşaat harcamalarının da üçüncü çeyrekte yüzde 7,5 oramyla yeniden büyüme sürecine girdiğini belirten Yetişener, bu büyümenin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini dile getirdi. 

İnşaat malzemeleri sanayinin 2013 yıkıda 22 milyar dolar ihracat gerçekleştireceğinin bilgisini aktaran Yetişener, bu performansla Türkiye'nin ihracat lideri olan sektörün, dünya ihracat sıralamasında 5. sıradaki yerini koruyacağım vurguladı. 


Yetişener, "İnşaat malzemeleri ithalatı 2013 yıkıda yüzde 25'e yakın artışla ilk kez 10 milyar dolarm üzerinde gerçekleşmektedir. İç pazardaki gelişmeler ve bu ihracat artışıyla birlikte 2013 yıkıda inşaat malzemeleri sanayi üretiminde ortalama yüzde 5-6 arasmda reel bir büyüme gerçekleşmektedir" değerlendirmesinde bulundu. 


Günboyu Gazetesi