06 / 07 / 2022

İnşaat sektörünün sorunlarını fiyat farkı düzenlemesi çözecek mi?

İnşaat sektörünün sorunlarını fiyat farkı düzenlemesi çözecek mi?

Dünya Gazetesi köşe yazarı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ayşe Çelikbaş, bugünkü köşesinde fiyat farkı düzenlemesini kaleme aldı. İşte Ayşe Çelikbaş'ın 'Fiyat farkı düzenlemesi mevcut sorunları çözmeye yetmez' başlıklı yazısı...Ayrıca yapılan düzenlemelerde,  ‘’… idarenin onayı ile devredilebilir…’,’’… idareler tarafından bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir… ‘’ gibi idarenin takdirine bırakılan özellikli uygulamalar da sektör bazlı öngörülemeyen hallerle sık karşılaşan firmaları zora sokmaktadır. 18.01.2019 tarihli Tasfiye Kararnamesi, tasfiye veya devir için Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, idarenin onayını şart koşması nedeniyle Tasfiye Etmeme Kararnamesine dönüştüğünden dolayı çoğu yüklenicinin derdine çare olamamış, aksine birçok idarede, bu nedenle sürdürülemez hal alan işler, feshedilmiş, sonrasında ise yeni birim fiyatlar üzerinden ikmal  ihaleleri açılmıştır.

İnşaat sektörünün sorunlarını fiyat farkı düzenlemesi çözecek mi?

Bugün de, fesih ve tasfiye sonucu Hazinenin katlanacağı yükün, sektörün talep ettiği fiyat farkından kat kat daha fazla olacağı, bunun yanı sıra, iflasların ortaya çıkaracağı maliyetin de yine Hazineye büyük yük getireceği tabiidir.

Beklentileri karşılıksız bırakan dar bir düzenleme, olası yeni birim fiyatlı ikmal ihalelerini de gündeme getirecektir. Bu noktada şu sorular akla geliyor;  Günün koşullarında makul bir fiyat farkı verilecek olsa Hazineye ne kadar ilave yük gelecektir? Fesih, iflas ve tasfiyelerle yeniden ihale edilmek suretiyle Hazine’nin katlanacağı yük ne kadar olacaktır? Bu süreçte oluşan kamu zararını kim üstlenecektir?