İnşaatları denetleme görevini yerine getirmeyen kuruluşlar yeni iş alamayacak!

İnşaatları denetleme görevini yerine getirmeyen kuruluşlar yeni iş alamayacak! İnşaatları denetleme görevini yerine getirmeyen kuruluşlar yeni iş alamayacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, görevini yerine getirmeyen 63 yapı denetim firmasına, "yeni iş almaktan men cezası" uyguladı...Son dönemlerde art arda yaşanan depremler sonrası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre;  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ocak ayında yaptığı denetimlerde görevini yerine getirmeyen 63 yapı denetim firmasına, "yeni iş almaktan men cezası" uyguladı.

17 Ağustos depremi sonrası, yapılardaki denetimin eksiksiz yapılması için yeni bir kanun düzenlendi. Yapılardaki denetimsizliği önlemek için 2001 yılında çıkarılan Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile vatandaşlara ait yapıların denetim işi, "Yapı Denetim Kuruluşları"na devredildi.

Bu bağlamda yapı denetim kuruluşları, belediyelerin ruhsat onayı ile başlayan süreçte yapı sahibi ile sözleşmesi olan müteahhidin yaptığı inşaatlarda proje kontrolü gerçekleştiriyor. Yapı denetim kuruluşlarında görevli denetçi mühendis ve mimarlar, saha denetimlerinde temel kazısından itibaren tüm imalat adımlarını izliyor.

Denetim il müdürlüğünde

Yapı denetim kuruluşunun yaptığı tüm işlemler, inşaata başlama ruhsatı verilmesi, inşaatın yapım aşaması ve inşaat tamamlandığında "yapı kullanma izni" verilmesi süreçleri, belediyenin takibi ve onayı ile yürütülerek sonlandırılıyor.

Yapı denetim kuruluşlarının sahada çalışıp çalışmadıkları da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince kontrol ediliyor. Bakanlık bir yıl içerisinde her yapı denetim kuruluşunun görev yaptığı en az 6 şantiyede denetleme işlemini gerçekleştiriyor.  Şikayet olması durumunda da ayrıca inceleme düzenleniyor.

Bu incelemeler sırasında bir yapıda projesine uygun olmayan bir imalat yapıldığı ve yapı denetim kuruluşunun bunu belediyeye bildirmediği belirlendiğinde, yapı denetim kuruluşunun bir yıla kadar elindeki tüm işleri bırakması ve faaliyetini durdurması cezası uygulanıyor.

"Yeni iş alamama cezası"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilere göre, Bakanlıkça yetkilendirilen yapı denetim kuruluşlarından denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen 2 bin 360 yapı denetim kuruluşuna, 2004 2015 yılları arasında geçici faaliyet durdurma cezası uygulandı.

2015 yılında Yapı Denetimi Hakkında Kanun'da yapılan düzenleme ile bir yapının inşaat aşamasında veya yapının kullanım izni alındıktan sonra taşıyıcı sistemini (kolonlarını) etkileyen aykırılıkların tespit edilmesi halinde görevini tam yapmayan yapı denetim kuruluşlarına bir yıl boyunca yeni iş alamama cezası veriliyor.

Düzenleme ile aykırılıkların taşıyıcı sistemi etkilememesi halinde ise idari para cezası veriliyor.

Bu uygulama ile 2016'dan 2019 sonuna kadar 1962, bu yılın ocak ayında ise 63 yapı denetim kuruluşuna "yeni iş almaktan men cezası" verildi.

Yapı denetim firmalarına talep arttı! 

Güvenli bina için yapı denetimi şart!