İnşaatta umutlar 2008'e kaldı

İnşaatta umutlar 2008'e kaldı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Serdar Uygur, 2007 yılının inşaat sektörü açısından iyi geçmediğini söyledi.
Uygur, yaptığı açıklamada, inşaat sektörü açısından, 2007 yılının, 2006 yılından daha kötü bir yıl olarak geçtiğini, büyük umutlarla girdikleri 2007 yılında umduklarını bulamadıkları için beklentilerinin 2008'e kaldığını belirtti.


2007'nin genel olarak sektör açısından verimsiz bir yıl olduğunu savunan Uygur, "başta çimento ve demir olmak üzere inşaat malzemelerine yüzde 30'lara varan oranlarda zam yapıldı. Tek haneli rakamlara indiği belirtilen enflasyonun, sektörümüzde daha fazla artması, girdi maliyetlerinin artması nedeniyle sıkıntı yarattı" diye konuştu.


Uygur, konut kredilerine uygulanan faiz oranlarının artmasının, özellikle konuta olan ilgiyi azalttığını, bu durumun da sektörü olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.


Emek yoğun bir alan olan inşaat sektörünün, Türkiye için hayati öneme sahip olduğuna dikkati çeken Uygur, bu sektörde ihmale yer olmadığını, 2008'de beklentilerinin karşılanmasını beklediklerini dile getirdi.


Kış ayına girilmesi ile birlikte inşaat sektöründe sezonun sona erdiğini ve halen kapalı mekanlarda devam eden çalışmaların, Mart 2008'den itibaren yeniden hız kazanacağını bildiren Uygur, 2008 yılındaki beklentilerini şu şekilde sıraladı: "Başta çimento ve demir olmak üzere, inşaat malzemelerinde spekülatif fiyat artışları, denetim altına alınarak önlenmeli. Konut ve iş yeri kredi faiz oranları düşürülerek asıl ihtiyaç sahiplerine kullandırılmalı ve bu konuda seçici olunmalı. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalar, yurt dışında daha büyük işler yapabilmesi için daha fazla desteklenmeli. Yerel yönetimler, özellikle konut yapımı için arsa üreterek, bu konuda özel sektörün önünü açmalı."


-MODERN ŞEHİRCİLİK İÇİN TOPLU KONUT-


Serdar Uygur, özellikle yoğun göç alan büyük kentlerde toplu konut yapımının hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.


Toplu konutların, sağlıklı bir kentleşme için gerekli olduğuna işaret eden Uygur, özellikle yerel yönetimlerin arsa üretimi konusunda daha fazla çalışma yapmaları gerektiğini kaydetti.


Toplu konutların özel sektör tarafından yapılmasını, bu konuda meslek odaları ile işbirliğine gidilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Uygur, şöyle konuştu: "Türkiye genelinde, toplu konut yapımının hız kazanması, sektörümüz açısından son derece önemli. Gaziantep, bu alanda, bilhassa son yıllarda önemli bir gelişme içerisine girdi. Kentte, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından çok sayıda konut yapılıyor.


İMO olarak toplu konut yapımının sağlıklı bir kentleşme açısından son derece olumlu olduğunu düşünüyoruz. Ancak, toplu konut yapımının özel sektör eliyle olmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Belediyeler, özellikle kentlerin hızlı gelişen ve yoğun göç alan bölgelerinde toplu konut yapımı için planlı arsa üretip, özel sektörün bu işe girmesini teşvik etmeli."