İntifa hakkının kurulması için gerekenler!

İntifa hakkının kurulması için gerekenler!

İntifa hakkına sahip olan kişinin hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkı olarak biliniyor. Peki, intifa hakkı için neler gerekli? İşte, intifa hakkının kurulması için gerekenler!


İntifa hakkının kurulması için gerekenler!

İntifa hakkı, ona sahip olan kişinin hayatı ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkı olarak karşımıza çıkıyor. 


İntifa hakkı sınırlı bir ayni hak olarak biliniyor. Şahsi irtifak hakları grubuna giriyor. Bu hak, sahibine hakkın konusu gayrimenkul üzerinde tam yararlanma hakkı sağlıyor. Ancak bunun aksi sözleşmeyle kararlaştırılabiliyor.  İntifa hakkı mirasçıya intikal etmiyor ve devredilmiyor. 


Taşınmazın mülkiyetini kuru (çıplak) mülkiyet ve intifa (yararlanım) hakkı olmak üzere ikiye ayırmak mümkün. 


Kuru mülkiyet sahibi asıl malik olmakla beraber taşınmazı (ev, bağ, bahçe, tarlayı) kullanamıyor, sürüp ekemiyor, meyvelerini toplayamıyor, kiraya veremıyor. Bu haklar intifa hakkının süresi boyunca veya hak sahibinin ölümüne kadar intifa hakkı sahibine ait oluyor. Peki, intifa hakkının kurulması için neler gerekli?


İntifa hakkı için gerekenler!

1. İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikinin sözlü beyanı,


2. İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları veya pasaportları ile temsilciliğe ilişkin belgeler,


3. Tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde birer vesikalık fotoğrafları,


4. İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.


5. Kanuni intifa hakkı tesis edilecekse, sağ kalan eşin intifa hakkını seçtiğine dair veraset senedi,


6. İntifa hakkı taşınmazın tümü üzerinde değil de bir kısmı üzerinde kurulacaksa bu kısmı gösterir kroki.


İntifa hakkı sözleşme örneği!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com