06 / 07 / 2022

İş Bankası kentsel dönüşüm kredisi 2019!

İş Bankası kentsel dönüşüm kredisi 2019!

İş Bankası riskli yapı raporu bulunan bölgelerde yer alan taşınmaz sahiplerine devlet destekli kentsel dönüşüm kredileri kullandırıyor. İş Bankası’nın uyguladığı devlet destekli kentsel dönüşüm kredilerini Kredi Pazarı araştırdı.Riskli Yapı Raporu düzenlenen ya da Riskli Alan ilan edilen bölgelerde yer alan taşınmazların sahibi ya da bu taşınmazlarda asgari 1 yıldır kiracılar için; Taşınmazınızı yenilemek ya da başka bir yerden yeni bir taşınmaz satın alımlarda kullanılacak kredilere, konut için yıllık yüzde 4, işyeri için yıllık yüzde 3 devlet desteği sağlanıyor.

Riskli bir binada bulunan her bir bağımsız bölüm için 125.000 TL’ye kadar devlet destekli kredi başvurusunda bulunulabiliyor. Bağımsız bölümün hisseli olması durumunda, her bir malik kendi hissesi oranında krediye başvurabiliyor. Bir hak sahibinin başvurabileceği azami devlet destekli kredi limiti ise 625.000 TL’dir.

Kentsel dönüşüm kapsamında İş Bankası, Riskli Yapı Raporu ve Riskli Alan ilanı 6306 sayılı kanun kapsamında olan yapılar için

-Ev/işyeri yapımı için kullanılacak kredilerde 24 aya kadar,

-Başka bir yerden ev/işyeri satın almak için kullanılacak kredilerde ise 12 aya kadar faiz ödemeli, anapara ötelemeli değişken taksitli ödeme kredi ürünleri sunuyor.

İş Bankası kentsel dönüşüm yasasından yararlanan müşterilerine 120 ay vadeye kadar kentsel dönüşüm konut kredisi kullandırıyor. Kentsel Dönüşüm kredilerinde ise devlet desteği oranı krediye konu taşınmazın niteliğine ve enerji sınıfına göre yıllık yüzde 3 ile yüzde 5 arasında değişmektedir. Verilen oran, Kentsel Dönüşüm Satın Alma Kredileri için yıllık yüzde 4 faiz oranında uygulanmaktadır.

İş Bankası kentsel dönüşüm konut kredilerinde yüzde 2.5 faiz oranı ile kredi sağlıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında kullandırılan konut kredilerine BSMV tutarı uygulanmıyor.