İş yeri kira gelirinde '40 bin lira' sınırı!

İş yeri kira gelirinde '40 bin lira' sınırı!İş yeri kira gelirlerinde tevkifata tabi olup brüt tutarı 40 bin lirayı aşanların 31 Mart'a kadar beyanname vermesi isteniyor.


2019 yılında elde edilen kazançlarla ilgili yıllık gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart'a kadar verilmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tarafından açıklanan bilgilere göre, mükellefler verdikleri beyanname üzerinden hesaplanacak gelir vergisini iki taksitte ödeyecek. Verginin ilk taksitinin 31 Mart'a, ikinci taksitinin de 4 Ağustos'a kadar ödenecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi daireleri tarafından yapılabilecek. Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan kaynaklanan gelir vergisi yine kurumun internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları ile 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

Mükellefler kurumun internet sitesinde yer alan her gelir türü için ayrı ayrı hazırlanmış rehber ve broşürlerden ya da telefonla Alo 189'u arayıp Vergi İletişim Merkezinden yardım alabilecek. 

- Kimler beyanname verecek? 

Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini de 31 Mart'a kadar elektronik ortamda gönderecek. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından meydana gelen mükellefler ise beyanlarını Başkanlığın internet sitesinden 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri Hazır Beyan Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca vergi dairelerinden de yıllık beyanname verilmesi fırsatı sunuluyor.

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılı için 40 bin lirayı aşan mükelleflerin, söz konusu ücret gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekiyor. Geçen yıl elde ettiği mesken kira geliri 5 bin 400 liranın üzerinde olanların da beyanname vermesi şartı bulunuyor. Yıllık kira geliri bu değerin altında kalan mükelleflerde bu zorunluluk bulunmuyor. 

İş yeri kira gelirlerinde tevkifata tabi olup brüt tutarı 40 bin lirayı aşanların beyanname vermesi isteniyor.

Menkul sermaye iratlarının 40 bin lirayı aşması durumunda beyan edilmesi zorunluluk arz ediyor ancak kar payı gelirlerinin yarısı gelir vergisinden istisna olurken, kalan yarısının tutarının 40 bin liranın altında kalması durumunda beyanname şartı aranmıyor.

Menkul sermaye iratlarının vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmaması durumunda ise 2 bin 200 liralık sınırı aşması halinde beyanname verilmesi gerekiyor. Mal ve hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları da 14 bin 800 liralık istisna sınırını aşması durumunda beyan edilecek.

- Çapraz eşleştirme yapıldı

Vergi gelirlerinin tam ve eksiksiz beyan edilmesini sağlamak amacıyla son yıllarda vergi denetimleri yükseltildi. Gelir İdaresi Başkanlığının sistemindeki bilgiler ile banka, tapu, PTT, nüfus, inşaat ve sigorta şirketleri, TOKİ, elektrik, su, doğal gaz şirketleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun verileri çapraz eşleştirme ile kontrol edilerek riskli mükellefler tespit ediliyor. Geçen yıl yapılan incelemeler sonucunda birden fazla ücret geliri elde eden 55 bin 708 mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Denetimler sonucu 6 bin 220 doktor ve 2 bin 321 avukat gönüllü uyuma davet edildi ya da incelemeye alındı. "Youtuber" olarak anılan sosyal medya fenomenleri ile Google ve Apple üzerinden reklam, yazılım gibi yollarla gelir elde eden 997 mükellefin beyan ve bildirimde bulunması da sağlandı. Bunun yanı sıra sanatçıların beyanlarında yapılan incelemeler sonucunda 50 mükellef incelemeye gönderildi.

6 maddede 2020 kira geliri beyannamesi!

Kira gelirinde vergi istisnası 2020!