İskenderun'da 12.7 milyon TL'ye icradan satılık spor salonu!

İskenderun'da 12.7 milyon TL'ye icradan satılık spor salonu!

İskenderun İcra Dairesi, Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 2 Parselde yer alan spor salonunu 12 milyon 712 bin 494 TL'ye icradan satıyor...


İskenderun İcra Dairesi tarafından Hatay İli, İskenderun İlçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 2 Parselde yer alan spor salonu 12 milyon 712 bin 494 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 11 Eylül 2019 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. İSKENDERUN İCRA DAİRESİ
2016/111563 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, İskenderun İlçe, 2 Parsel, 2.MINTIKA Mahalle/Köy, 2 nolu BB Nolu Bağımsız Bölüm İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi'ne ibraz edilen rapora göre: İskenderun ilçesinin en pahalı bölgesi olan Atatürk Bulv. üzerinde yer alam Subay Ordu evinin yazlık bahçesinin hemen yanı başında olan deniz manzaralı apartmanın bodrum katında yer alan sport ve sauna salonunun olduğu yerdir. Hemen üst katında (Zemin katta)site sinaması yer almaktadır. AVM'ye 500m. İskenderun Belediyesine 300m, Halk Kütüphanesine 100m, Kiliseye 20m mesafede, subay ordu evine bitişik, etrafında çok yoğun olarak ticari işletmeler mevcuttur. Taşınmaz üzerinde bir bodrum, bir asma katlı zemin ve 5 normal kat üstü dubleks konut işyerleri + mesken olan, asansörlüve yaklaşık 10-12 yıllık betonarme bina mevcuttur. Ana taşınmaz 920 m2 olup, 150/1840 arsa, zemin kat 2 nolu BB, Mithatpaşa cad. Zemin kat 3/B nolu kapı girişli, bodrum kat spor aktif salonu nitelikli işyeridir. Taşınmaz duvarı laminant vernikli ahşap ile kaplanmış, zemini ahşap desenli suni ahşap görünüşlü dekoratif malzeme ile kaplanmış, tavanlar dekoratif alçıpan ile bezenmiş, müşteri kabul alanı, bar, dinlenme salonu, sauna ve Türk hamamı ile jimnastik salonu bulunmaktadır.

Adresi : Yenişehir Mah. Mithatpaşa Cad. Netaş Apt. No:3 İskenderun / HATAY

Yüzölçümü : 920 m2

Arsa Payı : 150/1840

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında bitişik nizam 6 kat konut + ticari imarlıdır.

Kıymeti : 1.017.344,89 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : 2565 sk.nun 28. md. gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Arsuz İlçe, 592 Ada, 2 Parsel, NARDÜZÜ Mahalle/Köy, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Arsuz Tapu Müdürlüğünün 43573028-105-E.2682365 sayılı yazısında belirtildiği üzere 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek 1 maddesi gereği sayısallaştırma işlemleri sonucu İskenderun ilçesi Şevre mıntıkası 4072 parsel sayılı taşınmaz Arsuz ilçesi Nardüzü mah. 592 ada 2 parsel olmuştur. Dosyamıza sunulan bilirkişi raporuna göre taşınmaz topoğrafik olarak düz bir konumdadır. Meskun mahal içerisindedir. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sanayi alanı olarak planlanmıştır. Tespite konu bağımsız bölüm nodrum kat 2 nolu BB. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarifelerine göre 3A sınıfındadır. 180/3561 arsa paylıdır. 8-9 yıllık binadır. Tek hacimden ibarettir. Betonarme karkas olarak inşa edilmiştir. Zemini betondur. Duvarları sıvasızdır. Brüt 180, net 172,38 m2'dir.

Adresi : Nardüzü Mah. Cumhuriyet Cad. 185 Sk. No:45 Arsuz / HATAY

Yüzölçümü : 5.678,48 m2

Arsa Payı : 180/3561

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında sanayi alanı olarak planlanmıştır. İmar parseli olup, emsal:0,5 Hmax:serbest yapılaşma koşulu belirlenmiştir.

Kıymeti : 340.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Hatay İl, Arsuz İlçe, 456 Ada, 1 Parsel, NARDÜZÜ Mahalle/Köy, Arsuz Tapu Müdürlüğünün 43573028-105-E.2682265 sayılı yazısında belirtildiği üzere 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun Ek 1 maddesi gereği sayısallaştırma işlemleri sonucu İskenderun ilçesi Şevre mıntıkası 2479 ada 4 parsel sayılı taşınmaz, Arsuz ilçesi Nardüzü mah. 456 ada 1 parsel olmuştur. İskenderun İcra Hukuk Mahkemesi'ne ibraz edilen rapora göre: Taşınmaz topoğrafik alan olarak düz bir yüzeye sahiptir. Meskun mahal içerisindedir. Hemen bitişiğinde yüksek katlı konutlar ve siteler mevcuttur. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Her ne kadar Arsuz sınırları içerisinde yer alsa da İskenderun Belediye sınırlarına bitişik olup, Arsuz şehir merkezine 30km mesafededir. Taşınmaz arsa vasfında olmasına rağmen 18. md uygulaması yapılmamıştır. Arsadan bakıldığında deniz rahat bir sekilde görülmektedir. Doğu tarafında Deniz Er eğitim alayı, onun hemen önünde E5 karayolu (Antakya-İskenderun) 700m civarında palmiye hastanesi, körfez siteri yer almaktadır. Güney tarafında sanayi tesisleri ve Netaş sitesi, 500m mesafede Nardüzü Sanayi bölgesi yer almaktadır. Borçlu adına isabet eden hisse miktarı 9.220,81 M2dir. Taşınmaz yapılaşmanın hızla arttığı inşaat faaliyetlerinin sın yıllarda yoğunlaştığı bölgede yer almaktadır. Hemen ön tarafta yüksek katlı modern site inşaa edilmektedir.
Adresi : Nardüzü mah. Deniz Er Eğitim Alayı arkası Arsuz / Hatay
Yüzölçümü : 50.847,21 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Arsuz Belediye Başkanlığı'nın 14/07/2017 tarihli yazısına göre: 1/1000 ölçekli uygulama imar planındakonut alanı ve yol olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 11.355.150,89 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibi
1. Satış Günü : 11/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 09/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : İskenderun Adliyesi İcra Dairesi Satış Odası - İskenderun Adliyesi Zemin Kat PTT Yanı İSKENDERUN / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/111563 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/07/2019

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.