İzale-i şuyu ne demektir?

İzale-i şuyu ne demektir? İzale-i şuyu ne demektir?

Hakkınızda izale-i şuyu davası açıldı ve siz izale-i şuyu kelimesinin anlamını dolayısıyla size niçin dava açıldığını bilmiyorsanız izale-i şuyu ne demektir, ayrıntıları için haberimizi inceleyebilirsiniz...İzale-i şuyu ne demektir?

İzale-i şuyu, kelime anlamı olarak ortaklığın giderilmesi anlamına geliyor. Bir hukuk terimi olarak izale-i şuyu ne demektir sorusunun yanıtı ise; ilgili gayrimenkulün ortak mülkiyet sahiplerince mallarının taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları doğrultusunda paylaştırılmasıdır.


Söz konusu gayrimenkulün paylaştırılamaması durumunda ise; ilgili gayrimenkul açık arttırma ile satışa çıkartılır. Satış sonrasında elde edilen gelir, hisse sahiplerine, hisseleri oranında dağıtılır. Böylece izale-i şuyu gerçekleşmiş olur.


Taksimin mümkün olmadığı durumlarda satışın söz konusu olabileceği Medeni Kanunu'nun 699. maddesinde belirtilmiştir; 


Madde 699: Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.

Paylaşma biçiminde uyuşma sağlanamazsa, paydaşlardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen bölünerek paylaştırılmasına, bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para eklenerek denkleştirme sağlanmasına karar verir.

Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa, açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.


İzale-i şuyu davası açıldığı takdirde, davalının bu durum karşısında, ortaklığın giderilmesini istememesi durumunda bunu beyan etmesi sonucu değiştirmiyor. İzale-i şuyu davası açıldığı takdirde, sonuç baştan belli oluyor, ortaklık feshediliyor.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com