İzmir Bayraklı'da 10.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir Bayraklı'da 10.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa! İzmir Bayraklı'da 10.6 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul 10 milyon 615 bin 500 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Osmangazi Mahallesi'nde yer alan arsa vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan arsa için 10 milyon 615 bin 500 TL bedel isteniyor. 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Taşınmaz güneyinde 617 Sokağa cepheli olup doğusunda imar planına göre cepheli olduğu anlaşılan 562 Sokağın zeminde açılmamış olduğu görülmüştür. Yine imar planına göre taşınmazın kuzeyinde yer alan 558 Sokağın ve otopark alanının halihazırda açılmamış olduğu ve taşınmazın tamamının tarla olarak kullanıldığı görülmüştür.

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, 256 Ada, 13 Parsel, OSMANGAZİ MAHBAĞ VE TARLA vasfında kayıtlı taşınmazdır.

Kıymeti : 10.615.500,00 TL
1. Satış Günü : 25/09/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 24/10/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu -  İzmir  Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu BAYRAKLI / İZMİR

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. E-İmzalıdır 
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, tebliğat yapılamayan hissedarlar yönünden ilanen tebliğ edilmiş sayılacağı,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/05/2018