İzmir Menderes'te icradan satılık 8.2 milyon TL'ye havuzlu ev, fabrika ve müştemilat binası!

İzmir Menderes'te icradan satılık 8.2 milyon TL'ye havuzlu ev, fabrika ve müştemilat binası!

İzmir Menderes Görece Köyü Karapınar mevkiinde 513 ada, 1 parsel nosunda kayıtlı olan havuzlu ev, fabrika ve müştemilatı 8 milyon 29 bin 839 TL'ye icradan satılıyor...T.C Menderes Sulh Hukuk Satış Memurluğu,  İzmir  Menderes Görece Köyü Karapınar mevkiinde 513 ada, 1 parsel nosunda kayıtlı olan havuzlu ev, fabrika ve müştemilatı 8 milyon 29 bin 839 TL'ye icradan satacak. İhale 1 Eylül 2014 tarihinde saat 14.00'de gerçekleştirilecek.


İcradan satılacak olan arsa üzerinde fabrika binası, oturulmakta olan konut ve havuz vardır, fabrikanın kullanım alanı 3.938,00 metrekare, konutun kullanım alanı 715,00 metrekare, havuz alanı 54,00 metrekare. 


İHALE


GM.SATIŞ 

SULH HUKUK MAHKEMESİ - Evrak No: 2013/3S


TC.MENDERES (SULH HUKUK MAİL) SATİŞ MEMURLUĞU


2013/3 SATİŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : izmir ili, Menderes ilçesi, Görece köyü, Karapınar mevkiinde kain,tapunun 513 Ada No, 1 Parsel nosunda kayıtlı Ev, fabrika ve müştemilatı olan arsadır, taşınmaz

üzerinde, fabrika binası, oturulmakta olan konut ve havuz vardır, fabrikanın kullanım alanı 3.938,00 m2, konutun kullanım alanı 715,00 m2, havuz alanı 54,00 m2 dir, taşınmaz Izmir-Menderes karayoluna cephelidir, Menderes'e gelirken solun solunda. Görece mezarlığının karşısında kalmaktadır, ilçe merkezine 3300 m, Görece mahallesine 1900 m, Adnan Menderes Havalanma 2000 m mesafededir konut olarak kullanılan alan 3 katlı betonarme tarzında olup, l.kat a dış merpen ile, içeriden de üst kata iç merpen ile çıkılmaktadır, zemin kat fabrikanın bürosu niteliğinde ve arşiv şeklinde kullanılmaktadır, üç oda ve banyo ile wc mahaller bulunmaktadır, birinci kata binanın sağ cephesinde olan demir korkuluklu dış merpen ile çıkılmaktadır, giriş kapısı çelik, iç kapılar iyi kaliteden ahşap doğramadan yapılmıştır, döşemeler seramiktir, bu kat içinde üç oda, büyükçe salon ve mutfak bulunmaktadır, üçüncü kat salon, mutfak, bir oda, banyo ve wc den ibaret olup, yarım kat şeklinde yapılmıştır, döşemesi seramik olup, kapılar masif doğramadır, tavanlar ahşap labridir, dış doğramaları ahşap olup bakımlı bir yapıdır, konut olarak kullanılmaktadır, fabrika binası betonarme tarzında olup tek katlı, kirişler guseli profildendir, duvarları biriket ön cephesi giydirme cephedir, fabrikada aliminyum ve pvc doğrama yapılmaktadır, hali hazırda faal durumdadır, tabanları beton, çatı örtüsü eternittir, içerisinde ofis, wc, mutfak ve yemekhane bulunmaktadır, yüzme havuzu derinliği 1,80 m dir, tabanı ve yanları seramik kaplıdır, giriş merpeni bulunmaktadır, temizleme motorları görülmemiştir, ayrıca su deposu, kümes, sundurma, bekçi kulübesi olarak kullanılan yapılar mevcuttur, taşınmaz içinde 15 m derinliğinde su kuyusu vardır evlere ve fabrikaya su verilmektedir, kuyular 2 adet olup biri faal, diğeri kullanılmamakta ancak içinde suyu bulunmaktadır, , fabrika binasının önünde saha betonu vardır yaklaşık 900 m2 dir, yine taşınmazı çevreleyen duvarlar vardır, duvarlar faklı yükseklikte olup. bir kısmı tuğla (sıvasız) bir kısmı sıvalı tuğladır, duvarın bir bölümünün üstü beton direk ve dikenli tel ile çevrilmiştir, yine taşınmaz üzerinde 4 adet 30 yaş dut, 2 adet 20 yaş incir, 2 adet 10 yaş limon, 5 adet 10 yaş limoni servi. 42 adet 15 yaş mandarin, 1 adet 15 yaş nar, 3 adet 20 yaş palmiye, 6 adet 15 yaş hurma, 8 adet 25 yaş Y.Karabiber, 2 adet 15 yaş yenidünya, 33 adet 15 yaş zeytin, 7 adet 20 yaş zeytin, 1 adet 20 yaş İhlamur, 3 adet 15 yaş pitosporum, 1 adet 10 yaş kayısı ağaçları bulunmaktadır,


Adresi : Görece köyü


Yüzölçümü :17.569m2


İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde,depolama alanında kalmakta olup, cmsal:0,50, hmax:12,80m imara müsaittir


Kıymefi : 8.029.839.00 TL


KDV Oranı : %18


Kaydındaki Şerhler :


1. Satış Günü : 01/10/2014 günü 14:00- 14:10 arası


2. Satış Günü : 31/10/2014 günü 14:00 - 14:10 arası >


-


UYAP Bilişim Sisleminde ver alan bu dokümana http://vatandas.uvap.Kov.tr adresinden mcrnövT - rU19İ0W - IIKacOf - Qrt>qYQ- kodu ile erişebilirsiniz.


Satış Yeri: Hukuk Mah.Yz.İşl.Md.odası -


Satış şartları :


1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya

bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Taşınmazın mükellefiyetler listende yazılı ilgililerinden herhangi birisine tebligat yapılamadığı taktirde, iş bu ilanın tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılacağı,


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/07/2014


BEKİR EMEKTAR


Satış Memuru


(1IK m. 126)


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İhale ilanı için tıklayın